Rettigheder til data

Følgende gælder for de fire nationale registre over kulturarven:
  • Kunst Indeks Danmark
  • Museernes Samlinger
  • Fredede og Bevaringsværdige Bygninger
  • Fund og Fortidsminder

Rettigheder til data

Tekstuelle data i databaserne stilles til rådighed af Slots- og Kulturstyrelsen under Creative Commons' CC0 betingelser. Det betyder, at de må kopieres frit. Det betyder dog ikke, at de må bruges til hvad som helst - du må (selvfølgelig) ikke bruge dem til ting, der er ulovlige.

Vær særligt opmærksom på, at BBR oplysningerne fra SKAT i Fredede og Bevaringsværdige Bygninger ikke må anvendes i markedsføringsøjemed.

Denne restriktion er noteret i XML udtrækkene, og vi beder dig videreformidle den til enhver modtager af data.

Rettigheder til billeder og dokumenter

Alle billeder i databaserne udgives under en CC by-nc-nd licens med mindre andet er angivet for det enkelte billede. Vær særligt opmærksom på billeder i Kunst Indeks Danmark. De fleste kunstværker er behæftet med copyright.

CC by-nc-nd betyder Navngivelse-IkkeKommerciel-IngenBearbejdelse.

Du har frihed til at at fremstille eksemplarer og gøre værket tilgængeligt for almenheden under følgende vilkår:

  • Du skal kreditere værket på den måde, der er angivet af rettighedshaveren og licensgiveren.
  • Du må ikke bruge dette værk til kommercielle formål.
  • Du må ikke ændre, bearbejde eller bygge videre på dette værk.
Opdateret 04. november 2022