JazzDanmark:
Kids Can

JazzDanmark:
Kids Can

Jazz fra barn til barn

Kids Can er et tre-årigt samarbejde mellem Estland, Portugal og Danmark, der bringer 21 børn fra de tre lande på jazzturné i Europa, heraf er seks af dem børnejournalister. Formålet med Kids Can er at nytænke formidlingen af jazz fra barn til barn, at udvikle undervisningen i jazzmusik for børn samt at skabe internationale bånd mellem unge musiktalenter på tværs af de europæiske lande.

”Vi havde i JazzDanmark længe gået med ambitionen om at søge EU-midler, fordi det er en stor opgave at løfte, men samtidig et kvalitetsstempel at få godkendt en EU-ansøgning. Så da vi endelig tog en beslutning om, at det skulle være nu, bookede vi hurtigt et rådgivningsmøde med Creative Europe Desk Denmark. Her fik vi strategisk vejledning i forhold til spredning af partnerlande, og hvilke elementer i ansøgningen, der oftest lægges vægt på i vurderingen”, fortæller leder i JazzDanmark Eva Frost.

Innovation

Eva Frost forklarer, at en del af udfordringerne i udviklingen af publikumsinddragelsen i jazzmusik er kommunikation. Unge, som er fremtidens jazzmusikere, kan ikke længere nås gennem den traditionelle, trykte jazzjournalistik, men er optaget af helt nye medier og formater. Samtidig fik JazzDanmark af vide, at deres ansøgning med stor sandsynlighed ikke ville komme gennem nåleøjet, medmindre de tilføjede noget nyt - noget, som ikke var set før.

”Så kom jeg på idéen med børnejournalisterne, som skal stå for al formidlingen af de camps, som afholdes. Jeg vurderede, at et sideløbende børnejournalistprogram var tilpas innovativt. Det innovative er et meget væsentligt element at have for øje”, siger Eva Frost.

Lær at tale flydende EU

”I ansøgningen brugte jeg ord, som jeg aldrig troede, jeg skulle bruge som for eksempel 'transnational mobilitet'. Det bruger jeg aldrig, når jeg præsenterer projektet i dag", siger Eva Frost og fortsætter:

"Det gælder om at svare på spørgsmålene en til en. Hvis man først begynder at tænke over, hvorfor de spørger om alle mulige mærkelige ting, så ender man med at bruge lang tid på det. Hvis de beder dig om at uddybe noget eller vedlægge et bestemt dokument, så skal du bare gøre det og ikke tænke over hvorfor, eller om du gør det rigtigt, for de skal nok sige til, hvis du gør det forkert”, siger Eva Frost. 

Giv ikke op

Første gang JazzDanmark indsendte deres ansøgning, fik de afslag, men Europa-Kommissionen medsender en evaluering, og det var tydeligt for Eva Frost, at de pointmæssigt var meget tæt på at modtage støtte.

”Vi talte med Creative Europe Desk Denmark, som opfordrede os til at søge igen, fordi de ud fra evalueringen kunne se, at vores projektidé stod stærkt. Så vi besluttede os for at genansøge. Jeg finjusterede og gennemskrev vores ansøgning og denne havde vi heldet med os. Så det betaler sig at være vedholdende.”

Fakta om projektet

Projekt

Kids Can

Lead partner

JazzDanmark (DK)

Ansøgningsrunde

Mindre samarbejdsprojekter 2017

Projektbevilling

180.414 EUR