Holbæk Jernstøberi

Lundemarksvej 22, Holbæk Kommune

Jernstøberiets historie går tilbage til 1859, da Sven Jansen grundlagde Jansens Jernstøberi i Holbæk. I 1918 blev virksomheden delt i et jernstøberi og en maskinfabrik. Jernstøberiet fortsatte under navnet Holbæk Jernstøberi i nye bygninger på Lundemarksvej vest for byen.

Støberiet var Holbæks første og fremstillede i begyndelsen bl.a. komfurer og håndtærskeværker til landbruget. I 1876 overtog Jansens svigersøn virksomheden og omlagde produktionen til især mejeriudstyr til de mange nye mejerier, der opstod i disse år.

Fra 1918 specialiserede Holbæk Jernstøberi sig i brønd- og rendestenskarme og kørebanedæksler.

I en lang årrække var støberiet udelukkende underleverandør til industrien. Men i 1990'erne begyndte man at satse på designprodukter af høj kvalitet. GH Form, som virksomheden hedder i dag, fremstiller bl.a. gade- og parkudstyr af høj kvalitet i samarbejde med en række kendte arkitekter.

Bygninger og anlæg

Holbæk Jernstøberi omfatter adskillelige bygninger, hvoraf de ældste er fra etableringen i 1918. Fabrikken er udvidet adskillige gange ved ny- og tilbygninger.

Arkiv

På Holbæk Stadsarkiv findes et fyldigt arkivmateriale, og Holbæk Museum har fotosamling.

Vurdering

Holbæk Jernstøberi repræsenterer en traditionel industri, der spillede en væsentlig rolle under industrialiseringen. Jernstøberier og maskinfabrikker blev udbredt over hele landet fra 1840'erne. I begyndelsen forsynede mange af dem primært landbruget med maskiner. Holbæk Jernstøberi er et eksempel på en virksomhed, der har overlevet ved at tilpasse sig skiftende tiders efterspørgsel.

Holbæk Jernstøberi udgør et interessant kulturmiljø, idet stort set alle bygninger fra 1918 og frem er bevaret.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet for Vestsjællands Amt.

Opdateret 24. oktober 2019