Knud Rasmussens Hus:
Identity on the Line

Identity on the Line undersøger forholdet mellem migration og identitet i syv europæiske lande, herunder Danmark, hvor Knud Rasmussens Hus fokuserer på grønlændere i Danmark.

Knud Rasmussens Hus:
Identity on the Line

Identity on the Line undersøger forholdet mellem migration og identitet i syv europæiske lande, herunder Danmark, hvor Knud Rasmussens Hus fokuserer på grønlændere i Danmark.

Knud Rasmussens Hus:
Identity on the Line

Identity on the Line undersøger forholdet mellem migration og identitet i syv europæiske lande, herunder Danmark, hvor Knud Rasmussens Hus fokuserer på grønlændere i Danmark.

Undersøger, hvad migration betyder for menneskers identitet

Identity on the Line er et fireårigt forsknings- og formidlingsprojekt, hvor seks museer og et universitet fra hver sit europæiske land – heriblandt danske Knud Rasmussens Hus – er gået sammen for at sætte forholdet mellem identitet og migration under lup.

Hvert land har set nærmere på en enkelt befolkningsgruppe, og for Knud Rasmussens Hus har fokus ligget på grønlændere i Danmark. Her har museumsinspektørerne Ivalo K. B. F. Olsvig og Søren la Cour Jensen gennem interviews med grønlandske informanter fået adgang til unikke fortællinger om, hvordan det opleves at leve i Danmark, når man kommer fra Grønland. Fortællinger, der skal blive til en udstilling, som vises på flere danske museer, kultur- og undervisningsinstitutioner.

Identity on the Line kulminerer i en fællesudstilling, der skal rejse mellem de syv deltagende lande, og hvor fortællingerne fra hvert land sættes i en fælleseuropæisk kontekst.

Syv lande og en Zoom-forbindelse

Med partnere i Sverige, Norge, Polen, Litauen, Slovenien og Kroatien er det vigtigt, at arbejdsdelingen er på plads, og at kommunikationen fungerer. Derfor blev der fra start af lavet en ansvarsfordeling, hvor hvert land var tovholder på en del af projektet. Institutionerne har selv stået for at skabe al indholdet til udstillingerne, mens rammen for projektet blev til på fællesmøder med alle partnerne.

Disse møder blev dog kompliceret noget, da coronapandemien i 2020 fjernede muligheden for at mødes fysisk partnerne imellem. Pludselig var alle involverede nødt til at samarbejde udelukkende over Zoom. Og det har haft betydning for processen, at fællesdiskussionerne måtte tages siddende bag en skærm:

”Det var nok foregået mere kreativt og innovativt, hvis vi havde mødtes i virkeligheden frem for at sidde på Zoom med hver vores PowerPoint,” fortæller Ivalo K. B. F. Olsvig.

En ekstra partner lukkede hul

Nedlukningen er ikke den eneste udfordring, Identity on the Line er stødt ind i: ”Der var en partner, som måtte trække sig, fordi de på et tidspunkt kunne se, at projektet var noget andet, end de havde forventet,” fortæller Søren la Cour Jensen.

Heldigvis var der nok partnere til at holde projektet i live, fortsætter han: ”Det var faktisk tankegangen fra starten med at invitere et par ekstra partnere med, så projektet ikke faldt fra hinanden, hvis der skete noget uforudset hos nogen af partnerne.”

Og det er en vigtig pointe at have for øje, at der vil ske forandringer og være mange ubekendte, når man arbejder på et projekt over længere tid: ”Der sker meget over en fireårig periode – partnere glider ud, der er forandringer i organisationerne, der sker noget i privatlivet. Man skal være indstillet på, at det er et meget langt træk,” siger han.

Der er ingen tvivl om, at det har været en stor og ressourcekrævende opgave for et mindre museum som Knud Rasmussens Hus at deltage i et large scale Creative Europe-projekt. Alligevel tøver de to museumsinspektører ikke med at anbefale andre at deltage i Creative Europe-projekter:

”Det har givet nogle ufattelige oplevelser og indsigter. Det er en supergod erfaring at kunne tage med videre” siger Søren la Cour Jensen. Ivalo K. B. F. Olsvig er enig: ”Det har været fantastisk at møde og få kolleger i hele Europa, som jeg ved, jeg vil holde kontakten med efter projektet er slut.”

Fakta om projektet

Projekt

Identity on the Line

Dansk partner

Knud Rasmussens Hus

Lead partner 

Vest-Agder Museum (NO)

Ansøgningsrunde

Store samarbejdsprojekter 2019

Projektbevilling

1.281.601 EUR


Et godt råd

”Idéen om, at man skal holde sig væk fra EU, fordi det er for bureaukratisk og for svært er blevet gjort til skamme. Det er svært, men ikke uoverstigeligt. Gør det, sæt det rigtige hold, og vær hænder og hoveder nok.” – Søren la Cour Jensen, museumsinspektør, Knud Ramussens Hus