Midtvejsevaluering

Her kan du læse en midtvejsevaluering af Grib Engagementet, der har til formål at bidrage til at udvikle langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter, og som kan kvalificere det videre arbejde i sektoren. 

Midtvejsevalueringen er udarbejdet af ph.d. Kim Boeskov fra Rytmisk Musikkonservatorium og er en opsamling af indsigter fra tretten modelforsøg med deltagere fra i alt 25 kommuner. Modelforsøgene har modtaget støtte til udviklingsprojekter i efteråret 2021 i forbindelse med Grib Engagementets første del. Når anden runde af modelforsøget er afsluttet i 2022 bliver der udarbejdet en afsluttende rapport, der samler op på hele initiativet. Den afsluttende rapport forventes publiceret i begyndelsen af 2023.

Et centralt anliggende for Grib Engagementet er at opsamle erfaringer fra modelforsøgene om, hvad der virker i forhold til at skabe adgang og styrke deltagelsen i kunstneriske aktiviteter for forskellige målgrupper af børn og unge. De enkelte modelforsøg er derfor forpligtede til at samle op på de indsigter, der skabes i projekterne. Modelforsøgene formulerer hver deres indsatsteori, som er en række antagelser, der angiver, hvad, man forventer, vil virke i en given indsats. Når modelforsøgene efterfølgende evaluerer på antagelserne, undersøger de imidlertid ikke blot, om indsatsen virker, men hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder. 

De støttede modelforsøg beskæftiger sig med tre grundlæggende spørgsmål: 

  1.  Hvordan skabes adgang for flere børn og unge i kunst- og kulturaktiviteter? 
  2.  Hvordan styrkes børn og unges aktive deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter? 
  3.  Hvordan understøttes disse aktiviteter af tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde?

Læs midtvejsevalueringen

Opdateret 13. juni 2022