Limfjordskompagniet

Øroddevej 100, Nykøbing Mors, Morsø Kommune

Limfjordskompagniet (tidligere: Limfjordsøsters-Kompagniet), der er kendt som storproducent af muslinger, blev grundlagt i 1908.

Baggrunden var de rige forekomster af østers, der efter 1850 optrådte i Limfjorden. En følge af, at havet i 1825 var brudt igennem ved Agger og havde givet ændrede livsbetingelser i fjorden.

Østersfiskeriet i de danske farvande havde siden 1587 været et kongeligt monopol. I et par år drev staten østersfiskeri i Limfjorden, men overlod det i 1853-54 til forpagtere, senest Limfjordskompagniet.

Limfjordskompagniet flyttede i 1910 fra Nykøbing Havn til Ørodde sydøst for byen. Her opbyggede man i 1915 en muslingekonservesfabrik, og fra 1940 har fiskeri og produktion af blåmuslinger spillet en stadigt større rolle for virksomheden. Desuden påbegyndte kompagniet i 1950 landets første store produktion af "kaviar" (stenbiderrogn).

Limfjordskompagniet er i dag Nordeuropas største producent af muslingekonserves med en årlig produktion på ca. 35.000 tons.

Efter 1990 er også Vildsund Muslingerenseri og Dansk Skaldyrscenter flyttet til Ørodde.

Bygninger og anlæg

Limfjordskompagniet ligger yderst på Ørodde mellem Nykøbing Bugt og Sallingsund.

Den ældste bygning fra 1910 er en enkel, hvid toetages bygning med sadeltag og blåmalede døre og vinduer. Den ene gavl prydes af firmanavnet i store, blå bogstaver. Bygningen indeholder kontorer, det gamle pakkeri og en østersbar, der blev indrettet i 1944 og nu fungerer som kantine. Loft og vægge i den tidligere østersbar er udsmykket med kalkmalerier af kunstneren Kaj G. Götzsche.

Virksomhedens øvrige bygninger kan inddeles i to grupper. Den ene gruppe bygninger er opført i 1950'erne. Det er lange, toetages bygninger i rød grundmur opført i en enkel og funktionel stil. Kompagniets laboratorium har til huse i en enetages bygning fra samme periode.

Den anden gruppe bygninger består af haller i rød plade fra årene 1990-2005.

Desuden findes kajanlæg, hvor muslingebådene kan lande deres fangst. En del af skaldyrene losses dog i Nykøbing Havn og køres til Ørodde.

Arkiv

Morsø Lokalhistoriske Arkiv har materiale om Limfjordskompagniet.

Vurdering

Limfjordskompagniet er en central repræsentant for en gren af dansk fiskeindustri. Virksomheden har desuden haft stor regional betydning.

Bygningerne er velbevarede. Navnlig er den ældste bygning fra 1910 et fint eksempel på industribyggeri fra begyndelsen af 1900-tallet.

Skaldyrsindustrien er en del af det samlede kulturmiljø på Ørodde, der også omfatter rekreative områder på oddens nordlige del.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet i Viborg Amt.

Opdateret 24. oktober 2019