Projekter og temaer

Top 10 - Årets fund 2023

Hvert år kårer Slots- og Kulturstyrelsen 10 helt særlige fund fra det forgangne år, som fortjener særlig omtale. Top 10 offentliggøres hvert år til jul.
Se årets og tidligere års Top 10

Det Arkæologiske Udvalg (DAU)

Det arkæologiske udvalg skal efter behov rådgive styrelsen i forbindelse med styrelsens administration af de arkæologiske undersøgelser og i forbindelse med museumslovens kap. 8 og 8a i øvrigt.
Læs om det arkæologiske udvalgs arbejde

Detektorafsøgning og magnetfiskeri

I Danmark er det lovligt at søge med metaldetektor på de fleste arealer, men der er regler og begrænsninger, som du skal kende til.
Læs vejledningen om detektorafsøgning og magnetfiskeri

Den internationale evaluering

Kulturstyrelsen afsluttede i 2009 en international evaluering af vidensudviklingen af den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed i Danmark.
Læs om den international evaluering

Arkæologiske Udgravninger i Danmark (AUD) 1984-2005

I en årrække udgav styrelsen årligt en oversigt over gennemførte arkæologiske udgravninger i Danmark i publikationen "Arkæologiske Udgravninger i Danmark" (AUD), målrettet fagmiljøerne.
Læs publikationerne her