Musikinstitutioner

En lang række orkestre, bands, spillesteder, festivaler og andre musikinstitutioner modtager driftstilskud fra Kulturministeriet - enten som finanslovsbevillinger, udlodningsmidler eller tilskud fra Statens Kunstfond.

Slots- og Kulturstyrelsen varetager driftsbevillingerne og fungerer som sekretariat for Statens Kunstfond.

Opdateret 25. januar 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen