Grøn omstilling

Information og værktøjer til at arbejde med den grønne omstilling, en af Creative Europes tværgående prioriteter

Den grønne omstilling er et vigtigt emne i samtiden – ikke mindst i Creative Europe-sammenhænge. Den grønne omstilling er nemlig en af de tværgående prioriteter (”cross-cutting priorities”) i Creative Europe-programmet.

Det betyder, at alle Creative Europe-støttede projekter uden undtagelse skal forholde sig og forsøge at bidrage til den grønne omstilling.

Det kan projekterne gøre på mange forskellige niveauer:

Projektet kan først og fremmest have den grønne omstilling som sit emne eller som et underemne i projektet.

Det kan fx være at lave et projekt, der forsøger at skabe bæredygtige formater for udstillingsproduktion eller udvikler nye måder at turnere på.

Det kan også være projekter, der bruger kultur til at sætte bæredygtighed på dagsordenen ved fx at arrangere bæredygtighedsevents eller facilitere skabelsen af kunst og kulturprodukter, der tager udgangspunkt i den grønne omstilling.

Man behøver ikke tematisere den grønne omstilling for at leve op til kravet.

Projektet kan fx forholde sig til bæredygtighed på produktionsniveau ved at gøre aktiviteterne så bæredygtige som muligt.

Det kan være ved at skære ned på flyrejser, når partnerne skal mødes, så en del af møderne fx foregår online. Eller ved at prioritere togrejser.

Det kan være ved at lave beregninger på projektets udledninger og forsøge at forbedre dem eller ved at indføre tiltag for at spare på energiforbruget.

En anden metode er at fokusere på vidensdeling: at bruge partnerkredsen som et forum til at udveksle best practises og dele viden og erfaringer med at arbejde bæredygtigt på tværs af landene.

Dette er blot et par måder, man kan arbejde med bæredygtighed på. Der er ingen ”rigtige” eller ”forkerte” måder at gå til de tværgående prioriteter – men det er meget vigtigt, at I gør det!

Værktøjer, inspiration og nyttig information

A European Green Deal

Europa-Kommissionens politiske initiativer for at fremme den grønne omstilling. Green Deal er en af de 6 politiske prioriteter, Kommissionen har sat for 2019-24, og det er nyttigt at kende til principperne bag Green Deal, når man udvikler sit projekt.

New European Bauhaus (NEB) 

Et EU-initiativ under Green Deal med fokus på, hvordan den grønne omstilling bliver en del af det levede liv for europæerne – og herunder hvilken rolle, kunst og kultur spiller. NEB er et højtprofileret initiativ, der nævnes eksplicit i flere af puljebeskrivelserne, og man kan man fordel skrive sit projekt ind i det.

Se også værktøjet New European Bauhaus Compass Det illustrerer, hvordan man kan arbejde med NEB-initiativets tre grundprincipper: Æstetik, bæredygtighed og inklusion.

Creative Europe 2014-2020, Gender Equality, Sustainability and Digitalisation

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med bæredygtighed i Creative Europe-projekter gennem denne publikation, der giver et overblik over projekter fra Creative Europes foregående programperioder med fokus på bæredygtighed, ligestilling og digitalisering.

Statens Kunstfond: Kunst og bæredygtighed

Statens Kunstfond har en side med udmærkede værktøjer og inspiration til, hvordan man kan arbejdet bæredygtigt på kulturområdet. Blandt andet er der denne side med 12 konkrete bud på, hvordan man arbejde grønt i sin produktion. Desuden har Kunstfonden udviklet denne CO2-beregner der både kan bruges på institutions- og projektniveau.

Julie’s Bicycle

Den britiske bæredygtigheds-NGO Julie’s Bicycle har bibliotek af gode ressourcer til kulturinstitutioner og -projekter, der gerne vil arbejde bæredygtigt. Desuden har deres hjemmeside en grundig FAQ med svar på mange spørgsmål om klima og klimaforandringer.

Bæredygtig scenekunst NU

Scenekunstorganisationen Bæredygtig Scenekunst NU har mange gratis guides og skabeloner til bl.a. handleplaner for bæredygtig scenekunstproduktion.

Opdateret 25. januar 2023

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Følg Creative Europe Desk Danmark

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.