Grøn omstilling

Information og værktøjer til at arbejde med den grønne omstilling, en af Creative Europes tværgående prioriteter

 

Den grønne omstilling er et vigtigt emne i samtiden – ikke mindst i Creative Europe-sammenhænge. Den grønne omstilling er nemlig en af de tværgående prioriteter (”cross-cutting priorities”) i Creative Europe-programmet.

Det betyder, at alle Creative Europe-støttede projekter uden undtagelse skal forholde sig og forsøge at bidrage til den grønne omstilling.

Det kan projekterne gøre på mange forskellige niveauer:

Projektet kan først og fremmest have den grønne omstilling som sit emne eller som et underemne i projektet.

Det kan fx være at lave et projekt, der forsøger at skabe bæredygtige formater for udstillingsproduktion eller udvikler nye måder at turnere på.

Det kan også være projekter, der bruger kultur til at sætte bæredygtighed på dagsordenen ved fx at arrangere bæredygtighedsevents eller facilitere skabelsen af kunst og kulturprodukter, der tager udgangspunkt i den grønne omstilling.

OBS: Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er tiltrækkeligt, at projektet har et grønt fokus. Bæredygtighed skal være et integreret element i hele projektet.

Man behøver ikke tematisere den grønne omstilling for at leve op til kravet.

Projektet kan fx forholde sig til bæredygtighed på produktionsniveau ved at gøre aktiviteterne så bæredygtige som muligt.

Det kan være ved at skære ned på flyrejser, når partnerne skal mødes, så en del af møderne fx foregår online. Eller ved at prioritere togrejser.

Det kan være ved at lave beregninger på projektets udledninger og forsøge at forbedre dem eller ved at indføre tiltag for at spare på energiforbruget.

At udfærdige en grøn strategi for projektet kan være en løftestang til at skabe en grøn transformation af organisationerne bag – det er noget, Europa-Kommissionen særdeles gerne ser.

En anden metode er at fokusere på vidensdeling: at bruge partnerkredsen som et forum til at udveksle best practises og dele viden og erfaringer med at arbejde bæredygtigt på tværs af landene.

Her er det en fordel at stille resultaterne til rådighed for andre organisationer, så jeres erfaringer ikke forbliver isoleret inden for partnerkredsen. Overvej derfor gerne, hvordan I kan dele jeres viden i en bredere kreds.

Et par tips:

  • Når I beskriver projektets grønne strategi, så vær konkret og fundér overvejelser og initiativer i data. Overordnede betragtninger og vage hensigtserklæringer er ikke tilstrækkeligt og giver ikke plus i ansøgningen.
  • Sæt ambitionsniveauet ud fra jeres konkrete baseline. Der er ingen skam i at være nybegynder ud i det grønne – så længe I formulerer (og efterlever) de skridt, I vil tage for at nå videre.
  • Sørg for at jeres grønne strategi er en integreret del af projektet og/eller organisationen og ikke blot et påhæng.

 


 

Værktøjer, inspiration og nyttig information

Statens Kunstfond: Kunst og bæredygtighed

Statens Kunstfond har en side med udmærkede værktøjer og inspiration til, hvordan man kan arbejdet bæredygtigt på kulturområdet.

Julie’s Bicycle

Den britiske bæredygtigheds-NGO Julie’s Bicycle har bibliotek af gode ressourcer til kulturinstitutioner og -projekter, der gerne vil arbejde bæredygtigt.

Bæredygtigt kulturliv NU

Interesseorganisationen Bæredygtigt Kulturliv NU har mange gratis guides og skabeloner til, hvordan kulturaktører kan arbejde bæredygtigt.

Grønnere Musik

Forening, der arbejder for grøn omstilling i det danske musikliv. Hjemmesiden indeholder ressourcer, anbefalinger og inspiration til arbejdet med bæredygtighed, bl.a. værktøjet Grøn Tjekliste

Green Producers Tool

Et Creative Europe-støttet værktøj, der kan bruges til at måle og hjælpe med at nedsætte udledninger inden for festivaler, koncerter, events og film & TV. OBS: Værktøjet er ikke gratis.

New European Bauhaus Compass 

Værktøj, der illustrerer, hvordan man kan arbejde med New European Bauhaus-initiativets tre grundprincipper: Æstetik, bæredygtighed og inklusion.

European Circular Economy Stakeholder Platform

Europæisk platform med værktøjer, good practises og information om omstilling til cirkulær økonomi. Platformen dækker alle virksomhedsområder, inkl. kultur.

Future Festival Tools

Gratis værktøjskasse til festivaler og andre store events med bl.a. et selvevalueringsværktøj og et gratis e-læringskursus samt best practises.

SHIFT Culture: Environmental sustainability

SHIFT Culture er et EU-projekt, der arbejder for at transformere kultursektoren i en mere bæredygtig og inkluderende retning. Deres side om miljømæssig bæredygtighed indeholder flere værktøjer og guidelines, bl.a:

Den europæiske klimapagts "Quick-start-tools for citizen engagement"

Den europæiske klimapagt har samlet fire plug and play-ideer til gruppeaktiviteter, som sætter fokus på klimaet, inklusive planlægningstips og eksempler.

A European Green Deal

Europa-Kommissionens politiske initiativer for at fremme den grønne omstilling. Green Deal er en af de 6 politiske prioriteter, Kommissionen har sat for 2019-24, og det er nyttigt at kende til principperne bag Green Deal, når man udvikler sit projekt.

Greening of the Creative Europe Programme

Rapport fra 2023 om hvordan Creative Europe-programmet kan bidrage til at løfte European Green Deal. Rapporten giver et godt indblik i, hvorfor og hvordan Creative Europe og støttede projekter kan bidrage til den grønne omstilling.

New European Bauhaus (NEB) 

Et EU-initiativ under Green Deal med fokus på, hvordan den grønne omstilling bliver en del af det levede liv for europæerne – og herunder hvilken rolle, kunst og kultur spiller. NEB er et højtprofileret initiativ, der nævnes eksplicit i flere af puljebeskrivelserne, og man kan man fordel skrive sit projekt ind i det.

  • Se også denne håndbog, der forklarer principperne bag og giver gode råd til, hvordan du kan tænke NEB ind i projektet fra starten: New European Bauhaus: A Handbook

Creative Europe 2014-2020, Gender Equality, Sustainability and Digitalisation

Få inspiration til, hvordan du kan arbejde med bæredygtighed i Creative Europe-projekter gennem denne publikation, der giver et overblik over Creative Europe-projekter med fokus på bæredygtighed, ligestilling og digitalisering fra programperioden 2014-2020.

The Ultimate Cookbook for Cultural Managers: The EU Green Deal and Live Performance Organisations

En grundig gennemgang af de tanker og logikker, der ligger bag EU's politiske ramme for den grønne omstilling – samt hvordan det relaterer sig til det europæiske scenekunst- og musikliv. Guiden er lavet af den europæiske liveorganisation Pearle* sammen med EFA- European Festivals Association.

Creatives Unite: Greening

Creatives Unite er en europæisk online platform med information og værktøjer til kulturlivet i Europa. Platformen har en temaside om grøn omstilling, hvor der er meget relevant viden om de europæiske kultursektorers arbejde med klimadagsordenen at hente.

Vores kolleger i MEDIA-desken har sammenfattet en guide til god bæredygtig praksis i Creative Europe-projekter på baggrund af Europa-Kommissionens rapport ”Greening the Creative Europe Programme”.

Guiden giver tips og henvisninger til rapportens anbefalinger.

Introduktion til god bæredygtig praksis

Siden giver et overblik over rapporten ”Greening the Creative Europe Programme” og dens forskellige dele.

5 tips til din grønne strategi

Europa-Kommissionens 5 hurtige tips til, hvordan I bedst beskriver og udfører jeres grønne strategi i et Creative Europe-projekt.

Miljøstyring

Få tips til at implementere en bæredygtig ledelsesstruktur i jeres organisation eller i forbindelse med jeres Creative Europe-projekt.

Rejser & transport

Tips til at skabe bæredygtige tiltag i forbindelse med jeres transport og rejseaktiviteter.

Energiforbrug

Sådan kan I reducere jeres energiforbrug i arbejdet med jeres Creative Europe-projekt.

Affaldshåndtering

Få tips til ansvarlig affaldshåndtering, når I implementerer projektet.

Grønne indkøb

Gode råd i forhold til at tænke mere bæredygtigt, når I køber varer og tjenesteydelser

Få indflydelse

Tips til, hvordan du får indflydelse på dine omgivelser og dit publikum, når det kommer til bæredygtig praksis.

Skab kompetencerne

Metoder til at skabe grønne kompetencer og indsigter hos jeres virksomhed og hos jeres publikum.

Opdateret 08. juli 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld