Køge Jernstøberi

Vestergade 29, Køge Kommune

Køge Jernstøberi blev grundlagt i 1830'erne af smedemester H.C. Hansen og er dermed en af byens ældste industrier.

Virksomheden etableredes på et tidspunkt, hvor støbejernet var ved at vinde frem. Industrialiseringens nye materiale, støbejernsgodset, blev i stigende grad anvendt til fremstilling af maskiner og redskaber, vand- og gasrør samt bygningsstøbegods.

Jernstøberiet i Køge fremstillede vogne, mølledele og landbrugsmaskiner foruden kakkelovne, gitre og andre støberivarer, som blev afsat i byen og den nærmeste omegn. Virksomheden havde omkring 25 ansatte, og den eneste større tekniske installation var en smelteovn. I 1865 opførtes en egentlig støberibygning, men først i 1872 blev fabrikken moderniseret med en dampmaskine på 4 Hk.

Den tiltagende mekanisering af landbruget i sidste halvdel af 1800-tallet betød efterspørgsel efter nye maskiner. Flere jernstøberier fremstillede således landbrugsmaskiner, som de selv havde konstrueret. I Køge udviklede jernstøber Hansen en havreknusemaskine, som blev sat i produktion i 1860'erne.

Jernstøberiet blev i 1918 overtaget af maskinfabrikant Christian F. Jensen og to kompagnoner, som han senere købte ud. Christian Jensen drev vvs-virksomhed og maskinfabrik i bygningerne frem til lukningen i 1985.

Køge Jernstøberi blev fredet i 1983.

Bygninger og anlæg

Jernstøbergården ligger på en langstrakt grund, der oprindelig gik fra Vestergade til Køge Å. Senere blev ca. halvdelen af grunden mod Køge Å frastykket. Komplekset består nu af fem bygninger, der ligger samlet omkring gården.

Forhuset mod Vestergade er opført i 1875. Den toetages bygning på ni fag er bygget i gule mursten og har tegltag. Over den brede port i midten findes en balkon med et kunstfærdigt støbejernsværk. Under vinduerne er der opsat støbejernsornamenter af samme type som balkonens rækværk. Huset er indrettet med butikker i stuen og beboelse på første sal.

Lige inden for porten ligger en hvidkalket sidelænge, opført i 1837 og udbygget i 1842. Her havde smelteovnen oprindelig sin plads.

Støberibygningen fra 1865 er bygget på tværs af den bageste del af grunden. Den hvidkalkede bygning er opført af kridtsten, har halvrunde støbejernsvinduer og en gennemkørselsport til arealet bagved. Over den vestlige gavl rejser en firkantet fabriksskorsten af gule mursten sig.

Arkiv og litteratur

Jernstøberiet er behandlet i litteratur om Køges historie. Desuden er der materiale i Køge Museums bygningsarkiv.

Vurdering

Jernstøbergården er en af Køges ældste industrivirksomheder og et af byens velbevarede gårdskomplekser. Industrimiljøet er samtidig et eksempel på de tidlige jernstøberier, der opstod i i købstæderne. Jernstøberierne havde byen og oplandet som kundegrundlag og ofte en selvstændig produktion af enkelte landbrugsmaskiner. Køge Jernstøberi havde betydning for såvel landbruget som den begyndende industri, der forsynedes med støbegods af forskellig art.

Udpegning og vurdering: Køge Museum.

Opdateret 03. august 2022