Vejledning til kommunerne

En vejledning for databasen Fredede og Bevaringsværdige Bygninger.

I FBBs administratordel kan kommunerne redigere oplysningerne om kommunens bygningsmasse. Denne vejledning indeholder oplysninger om kommunernes mest almindelige opgaver i FBB.

Hvis du har mere specifikke spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores support på e-mail-adressen fbb-support@remove-this.slks.dk.

Opdateret 03. august 2022

Hvad kan kommunerne bruge FBB til?

Udpege bevaringsværdige bygninger

Registrere SAVE undersøgelser

Registrere bebyggede strukturer

Hvad er fordelene?

Kommunen behøver ikke selv vedligeholde en bygningsdatabase.

Kulturstyrelsen yder teknisk og indholdsmæssig support.

Kommunens oplysninger bliver del af et offentligt tilgængeligt, nationalt centralregister.

Kulturstyrelsen samarbejder med Danmarks Miljøportal og FOT om udveksling af data fra FBB.