Vejledning til kommunerne

En vejledning for databasen Fredede og Bevaringsværdige Bygninger.

I FBBs administratordel kan kommunerne redigere oplysningerne om kommunens bygningsmasse. Denne vejledning indeholder oplysninger om kommunernes mest almindelige opgaver i FBB.

Hvis du har mere specifikke spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores support på e-mail-adressen fbb-support@remove-this.slks.dk.

Opdateret 01. februar 2019

Hvad kan kommunerne bruge FBB til?

Udpege bevaringværdige bygninger

Registrere SAVE undersøgelser

Registrere bebyggede strukturer

Hvad er fordelene?

Kommunen behøver ikke selv vedligeholde en bygningsdatabase

Kulturstyrelsen yder teknisk og indholdmæssig support

Kommunens oplysninger bliver del af et offentligt tilgængeligt, nationalt centralregister

Kulturstyrelsen samarbejder med Danmarks Miljøportal og FOT om udveksling af data fra FBB