Statsstøtte til zoologiske anlæg

For at være med til at højne kvaliteten og sikre zoologiske anlæg af international standard i Danmark yder staten hvert år tilskud til en række af de zoologiske anlæg.

For at opnå statsstøtte er der blandt andet krav om, at et zoologisk anlæg skal:  

  • Formidle kendskab til vilde dyr og deres bevarelse
  • Medvirke aktivt i arbejdet med at bevare truede vilde dyrearter 
  • Yde støtte til forskning og undervisning
  • Tilbyde særlige formidlingsprogrammer for børn og unge.

Tilskud administreres af Rådet for Zoologiske Anlæg. Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for rådet.

Søg tilskud

Krav til statsanerkendte zoologiske anlæg

For at blive godkendt som statsanerkendt zoologiske anlæg og dermed søge om at modtage statstilskud, skal en række betingelser være opfyldt, jfr. Lov om statstilskud til zoologiske anlæg.

Når et anlæg er godkendt som statsanerkendt og tilskudsberettiget, kan det ansøge om et statstilskud fra førstkommende finansår.

Slots- og Kulturstyrelsen og Rådet for Zoologiske Anlægs vurdering af om et anlæg opfylder de lovmæssige betingelser må påregnes at kunne tage op til 6 måneder.

Oversigt over støttede anlæg fra 2005 og frem (pdf)

Ansøg om tilskud

Det er muligt for statsanerkendte zoologiske anlæg at søge om statstilskud fra 1. oktober 2024.

Ansøgningsfrist for indsendelse af ansøgning er 1. november 2024.

Besigtigelser og kvalitetsvurderinger

I følge Zoo-loven skal Rådet for zoologiske anlæg føre tilsyn med zoologiske anlæg, der modtager statstilskud. Dette sker blandt andet gennem besigtigelser og kvalitetsvurderinger hvert andet år.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen som varetager sekretariatsopgaven for rådet. 

Læs mere om besigtigelser og kvalitetsvurderinger

Opdateret 10. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen