Erfaringsopsamling

På denne side kan du orientere dig om Læsekommunernes erfaringer.

Kommunernes værdifulde erfaringer

De 12 kommuner, som deltog i Danmark Læsers modelkommunekonkurrence, har alle gjort sig nogle værdifulde erfaringer om, hvad der skal til for at få flere til at læse. De kan blandt andet ses af kommunernes egenevalueringer, som du finder, hvis du klikker på Læsekommuner og den enkelte kommunes navn. Mange af projekterne har også egne hjemmesider.

På siderne herunder er erfaringerne systematiseret under Metoder, Målgrupper og Kom nemt i gang-guides. Formålet med dette er at gøre erfaringerne let tilgængelige for biblioteker, der har lyst til at prøve kræfter med initiativer, som skal motivere folk til at læse mere.

Inspiration og metoder til egne projekter

Flere af projekterne kan uden videre skaleres op eller ned og overføres til andre sammenhænge. Det gælder særligt dem, der er beskrevet under Kom nemt igang, hvor der er lagt vægt på den praktiske håndtering af projektet. 

Under Metoder kan du finde mere overordnede erfaringer og gode råd om at arbejde med de seks overordnede metoder, der har været i spil i Danmark Læser: Ambassadører, Bøgerne ud til borgerne, Digitale platforme og lydbøger, Læsning i fællesskaber, Partnerskaber og netværk og Skabelse af ny litteratur.

Under Målgrupper kan du se, hvilke erfaringer modelkommunerne har gjort med at arbejde med henholdsvis børn, unge og voksne, herunder voksne med særlige udfordringer.

Stor tak til Sussi Nyled fra Greve Bibliotek og Camille Blomst fra Furesø Bibliotek for at have indsamlet og systematiseret kommunernes erfaringer for Slots- og Kulturstyrelsen.

God læselyst!

Opdateret 21. oktober 2021