Sådan læser du din titelliste

Din titelliste består af mange forkortelser og betegnelser, der ikke alle er lige gennemskuelige. Her kan du få overblik over betegnelser og forkortelser, der optræder på din titelliste.

Du skal være opmærksom på, at din titelliste kun viser de titler, der er med i den seneste udbetaling af bibliotekspenge. Vi opdaterer først titellisten igen ved næste udbetaling af bibliotekspenge.

Forfatternummer

Forfatternr.: Dit forfatternummer er det nummer, som du er registreret med i Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med din tilmelding til biblioteksafgiften. Du skal oplyse dit forfatternummer, hvis du henvender dig til os om biblioteksafgift.

Titlens grundoplysninger

Pform (publiceringsform):
(fysisk) = bog eller lydbog.  
E (elektronisk) = e-bog eller netlydbog.

Faustnr.: Bogens registreringsnummer i Nationalbibliografien. Den samme titel kan godt have flere faustnumre, hvis titlen er udkommet i flere udgaver.

Titel: Bogens/e-bogens/lydbogens/netlydbogens titel.

Antal bind/anvendelser: Det samlede antal bind, der står på folkebibliotekerne og folkeskolens pædagogiske læringscentre. For e-bøger og netlydbøger: antallet af anvendelser hos Nota og eReolen.

Antal sider: Bogens/e-bogens sidetal.

Antal min.: Lydbogens/netlydbogens indlæste minutter.

*: En * før sidetal eller minuttal angiver et skønnet tal, fordi det korrekte tal mangler i Nationalbibliografien. Du skal oplyse det rigtige tal til os, hvis du kender det.

Titlens litteraturtype og point

BI: En billedbog (for børn) giver 3 point pr. side (1½ point pr. minut).

TE: En tegneserie giver 3 point pr. side (1½ point pr. minut).

LYRIK: En lyriksamling giver 6 point pr. side (3 point pr. minut).

NODER: En nodesamling giver 6 point pr. side (3 point pr. minut). 

SKØNV: En skønlitterær bog (for voksne) giver forfatteren 1,7 point pr. side.

SKØNA: En skønlitterær lydbog (for voksne) giver forfatteren 0,85 point pr. minut.

OVERS: En oversættelse giver oversætteren 1/3 point pr. side (1/6 point pr. minut). 

OVLYR: En lyrikoversættelse giver oversætteren 2 point pr. side (1 point pr. minut).

ORDBO: En ordbog mellem dansk og fremmedsprog giver 1/3 point pr. side (1/6 point pr. minut).

Andre bøger giver normalt 1 point pr. side og lydbøger giver ½ point pr. minut. Det gælder også for antologier og sangbøger uanset litteraturtype.

SAMLI: En antologi giver 1 point pr. side (1/2 point pr. minut).

ALM: En sangbog giver 1 point pr. side (1/2 point pr. minut).

Titlens primære og sekundære bidragydere

Antal primære: Værkets samlede antal registrerede primære bidragydere. 

Antal sekundære: Værkets samlede antal registrerede sekundære bidragydere. 

Antal oversættere: Værkets samlede antal registrerede oversættere. 

Kategori (p/s/o): Kategorien angiver, hvorvidt du er registreret som primær bidragyder (p), sekundær bidragyder (s) eller som oversætter (o). Du kan også være registreret som anden bidragyder, der kun udløser 2/3 bibliotekspenge, hvis du før 2003 har søgt bibliotekspenge som anden bidragyder. Andre bidragydere kan ikke længere søge biblioteksafgift.

Pointfordeling i forhold til de forskellige bidragydere

Den primære bidragyder får 75 % af bogens point, og den sekundære bidragyder får 25 % af bogens point. De primære bidragydere deler de 75 % af bogens point, hvis der er flere primære bidragydere. De sekundære bidragydere deler de 25 % af bogens point, hvis der er flere sekundære bidragydere.

Hvornår er man registreret som primær og sekundær bidragsyder?

Opdelingen i primære- og sekundære bidragydere bygger på Nationalbibliografiens registrering. Nationalbibliografiens registreringer er udelukkende baseret på, hvordan udgiveren har valgt at præsentere bidragyderne til en given titel. Altså, hvordan bidragyderne præsenteres på bogens fremtrædende pladser (titelside, kolofon, omslag mv.). Det er DBC DIGITAL (Dansk BiblioteksCenter), der registrerer bøger udkommet i Danmark til Nationalbibliografien (Dansk bogfortegnelse). Det Kongelige Bibliotek registrerer bl.a. noder (Dansk musikfortegnelse) til Nationalbibliografien.

Læs mere om Nationalbibliografien

Om point og pointfordeling

Dit antal point: Den enkelte titel udløser et antal point til dig på baggrund af antal bind/anvendelser, antal sider/minutter, litteraturtype og antal bidragydere og din kategori p/s/o/a.

Pointfordeling i forhold til de forskellige bidragsydere

Den primære bidragyder får 75 % af bogens point, og den sekundære bidragyder får 25 % af bogens point. De primære bidragydere deler de 75 % af bogens point, hvis der er flere primære bidragydere. De sekundære bidragydere deler de 25 % af bogens point, hvis der er flere sekundære bidragydere.

Opdateret 16. maj 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen