De Danske Bomuldsspinderier

Spinderigade 11, Vejle Kommune

De Danske Bomuldsspinderiers historie begyndte i 1892 med etableringen af Vejle Bomuldsspinderi. I 1901 fusionerede spinderiet med Vejle Bomuldsfabrikker og Mogensens Spinderi i Odense. I 1906 skiftede selskabet navn til De Danske Bomuldsspinderier A/S. Året efter blev spinderiet i Odense nedlagt og erstattet af et moderne spinderi i Valby.

Vejle var i første halvdel af 1900-tallet centrum for bomuldsindustrien i Danmark. Byen var endda kendt som "Danmarks Manchester" på grund af sine mange tekstilindustrier. Omkring 25% af den industrielle arbejdsstyrke var i disse årtier beskæftiget inden for tekstilproduktionen.

Bomuldsspinderierne havde stor betydning for byens udvikling. Bl.a. opstod der arbejderkvarterer i Vestbyen, hvor nogle af beboelsesejendommene var opført af bomuldsspinderiet.

Efter faldende produktion i 1950'erne og -60'erne og flere ejerskifter blev bomuldsspinderierne i 1978 solgt til forretningsmanden Jan Bonde-Nielsen. Efter hans konkurs i 1980 overlevede virksomheden som en division under den københavnske tekstilkoncern B.W. Wernerfelt-Hansens-aktieselskab. Spinderiet ved Vardevej (Spinderigade) lukkede i 1993, mens virksomhedens andet spinderi på Havnegade i Vejle fortsatte til år 2000 – og blev Danmarks sidste.

Bygninger og anlæg

Bomuldsspinderiet ligger ved Vardevej i den vestlige del af Vejle, tæt ved jernbanen. Fabrikken blev oprindelig opført i 1896, men store del af den er genopbygget efter en brand i 1924. Anlægget er udvidet og ombygget flere gange, bl.a. med to haller fra 1951. Bygningsmassen fra 1924 står dog intakt.

Den eneste bygning, der er bevaret fra spinderiets anlæggelse i 1896, er en enetages farveribygning (oprindeligt blegeri).

Bomuldsspinderiet fra 1924 er en større shedtagsbygning båret af betonsøjler og opført med murede facader. Bygningen er bygget sammen med de to spinderihaller fra 1951. Disse er opført som en betonkonstruktion med murede facader. Bygningen rummer to store rum, hvor tagkonstruktionen bæres af buede betondragere.

Kedelbygningen, som er tilføjet i 1943, rummer kraft- og varmeforsyning til spinderianlægget. Den er opført som en betonkonstruktion med murede facader.

Spinderiet havde egen vandboring på grund at sit høje vandforbrug, især i forbindelse med farvning. Til behandling af vandet blev der i 1950'erne opført et anlæg bestående af en muret teknikbygning og forskellige vandbeholdere i beton.

Spinderiet omfatter desuden et farveri fra 1956 og forskellige småbygninger, hvoraf de fleste er af nyere dato.

Arkiv og litteratur

Vejle Byhistoriske Arkiv råder over både billeder og skriftligt materiale fra virksomhedens historie. Desuden har Vejle Byhistoriske Arkiv og Vejle Museum udarbejdet en rapport om spinderierne i 2003.

Vurdering

Bomuldsspinderierne repræsenterer den danske bomuldsindustri, der har spillet en stor rolle for Vejles og hele regionens udvikling. Anlægget ved Vardevej er det bedst bevarede af byens tekstilindustrier.

Udpegning og vurdering: Vejle Museum.

Opdateret 24. oktober 2019