Aflæggelse af regnskab

Vejledninger om aflæggelse af regnskab.

Formål med ordningen

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer en række driftstilskud til forskellige institutioner på det zoologiske område. Det drejer sig om institutioner, der er godkendt som tilskudsberettigede og får tilskud fra Finansloven.

Lov om statstilskud til zoologiske anlæg

Lov nr. 255 af 12/04/2000
Læs lov om statstilskud til zoologiske anlæg på retsinformation.dk

Finanslovshenvisning

Det samlede budget for driftstilskud til de statsanerkendte zoologiske anlæg kan findes i Finanslovens § 21.33.54
Læs finansloven § 21 Kulturministeriet (pdf)

Driftstilskudsloven

Driftstilskud til selvejende institutioner og foreninger er fra og med 2011 reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse.
Lov nr. 1531 af 21/12/2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
Bek. nr. 1701 af 21/12/2010

Afleveringsfrister og årshjul

Frist for indsendelse af regnskaber er den 30. juni og for budgetter den 1. november

Tjeklister for årsrapporter

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Opdateret 29. september 2021

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Institutioner

Følgende institutioner er omfattet af dette regelsæt:

Danmarks Akvarium, Den Blå Planet

Givskud Zoo

Kattegatcentret Grenaa

København Zoo

Nordsømuseet

Odense Zoo

Randers Regnskov

Aalborg Zoo