Internationalt kultursamarbejde

Slots- og Kulturstyrelsen løser en lang række opgaver i forhold til regeringens indsatser på det internationale område i forhold til kulturindsatser og kulturtiltag i og med udlandet.