Danfoss

Nordborgvej 81, Nordborg, Sønderborg Kommune

Grundstenen til Danfoss blev lagt i 1933, da ingeniør Mads Clausen etablerede firmaet Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik (fra 1946: Danfoss) på sine forældres gård i Elsmark på Als.

Mads Clausen havde i 1932 med succes videreudviklet en køleventil til at styre kredsløb i køleanlæg. Sådanne ventiler blev ellers kun fremstillet i USA, og importen herfra var pga. 1930'ernes krise underlagt forskellige restriktioner.

Clausen fremstillede køleventilerne under primitive forhold på stuehusets loft, indtil han i 1935 opførte den første egentlige produktionsbygning, en barak i gårdens have. I de følgende år voksede medarbejderstaben, og produktionen udvidedes med en række nye typer ventiler og termostater.

Danfoss havde yderligere fordel af situationen under 2. verdenskrig, hvor engelske og amerikanske konkurrenter var hindret adgang til det centraleuropæiske marked.

Efter krigen fortsatte væksten både hjemme og på eksportmarkedet. I 1951 begyndte Danfoss at fremstille kompressorer til køleskabe og året efter radiatortermostater.

I de tidlige år rekrutterede Danfoss mange af sine medarbejdere fra det omkringliggende landbrug. På grund af sin vækst kunne virksomheden opsuge en stor del af den arbejdskraft, der blev ledig i forbindelse med overgangen fra landbrugs- til industrisamfund. Fra 1950'erne begyndte medarbejderne dog i stigende grad at komme fra andre dele af landet.

Danfoss er i dag en af verdens førende producenter af køle- og varmeautomatik med fabrikker i 12 lande og flere end 18.000 ansatte, heraf 6000 i Danmark.

Bygninger og anlæg

Fabriksanlægget voksede op omkring Mads Clausens fødegård i Elsmark. Den første træbarak fra 1935 blev udvidet flere gange, bl.a. med en muret underetage i 1941. Efter 2. verdenskrig inddroges en række tidligere flygtningebarakker til produktionsformål. Og i 1951 begyndte opførelsen af en helt nu grundmuret fabrik, E1, i umiddelbar nærhed af barakfabrikken.

På den modsatte side af hovedvejen, der gennemskærer fabriksarealet, ligger produktionsanlægget "L", som består af fire store fabrikshaller på hver 15.000 m², opført i 1960'erne.

Igennem 1960'erne og frem til -80'erne blev fabriksanlægget udvidet væsentligt. Det omfatter i dag ca. 250.000 m² fordelt på både kontor- og produktionsareal. To sammenbyggede administrationsbygninger på 11 etager rager som de eneste op over det øvrige flade byggeri.

Danfoss' kraftige vækst skabte behov for boliger i området. Mads Clausen var involveret i oprettelsen af både Nordborg Andelsforening og det selvejende boligselskab Danbo i hhv. 1946 og 1950, bl.a. med økonomisk støtte. Desuden engagerede han for egne midler arkitekten professor Peder Bredsdorff til at udarbejde et forslag til byplan for Nordals. Bredsdorffs idé om en lang, smal by blev stort set fulgt i den nye by Langesø mellem Danfoss og Nordborg.

På markerne bag den clausen'ske fødegård indviede Danfoss i 2005 oplevelsesparken Danfoss Universe, der skal skabe øget interesse for naturvidenskab.

Arkiv

Danfoss Museet råder over arkiver og genstande fra virksomhedens historie.

Vurdering

Danfoss er et vigtigt vidnesbyrd om Danmarks udvikling fra landbrugsland til industrisamfund og et eksempel på den højteknologiske industri, der kom til at kendetegne dansk erhvervsliv. Produktionsanlægget udgør et industrimiljø af nationalt format, som har haft stor indflydelse på byudviklingen og infrastrukturen i Sønderjylland.

Udpegning og vurdering: Museet på Sønderborg Slot.

Danfoss er tillige udpeget af Kulturarvsstyrelsen som nationalt industriminde. Læs mere om de 25 nationale industriminder.

Opdateret 24. oktober 2019