Afrapportering for projekttilskud over 500.000 kr.

Hvis du har modtaget et projekttilskud på over 500.000 kr., skal du afrapportere med et regnskab samt en beretning.

Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Afrapporteringen skal ske i din sag i Tilskudsportalen, hvor du vedhæfter regnskab og beretning. Du vil modtage en kvittering på din sag når regnskab og beretning er indsendt. 

Kulturministeriet / Slots- og Kulturstyrelsen vil efterfølgende gennemgå regnskab og beretning, og du vil høre fra os senest otte uger efter indsendelse.

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Kulturministeriet / Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for projektets økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

  • Indtægter og udgifter
  • Sammentællinger af både indtægter og udgifter og et samlet resultat
  • Budgetposter fra ansøgningen skal være sammenlignelige med regnskabsposter
  • To underskrifter med dato: en fra tilskudsmodtager og en fra en revisor. Dvs. en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisororgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Beretning

Der skal indsendes en beretning i samme excel ark som regnskabet. Beretningen findes på separat faneblad. I beretningen skal der redegøres for følgende:

  • Hvordan projektet er udført i overensstemmelse med det formål tilskuddet er bevilget til
  • Afrapportering på eventuelle særlige mål, der er opsat i bevillingsbrevet
  • Afvigelser fra senest godkendte budget

Hav det budget, som du indsendte med ansøgningen klar. Hvis du senere har fået godkendt et justeret budget, skal du have det klar. BEMÆRK, at der ikke må indsendes Numbers.

Se om der stilles særlige krav til afrapportering i bevillingsbrevet. Det skal indgå i regnskabet eller i beretningen, hvordan disse krav er opfyldt.

Reglerne for regnskab for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet er blevet forenklet med bekendtgørelse om afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal aflægge regnskab.

Læs bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014

Opdateret 21. september 2022

Gå til Tilskudsportalen

- hvis du har oprettet en ansøgning eller har du en tilskudssag i Tilskudsportalen, som du vil tilgå.
Login