Oversigt over slotte og ejendomme

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for drift og vedligeholdelse af en række af statens slotte og anlæg fordelt over hele Danmark.

Styrelsen har i dag ansvaret for cirka 30 ejendomme. Mange af slottene er i dag åbne for offentligheden og rummer publikumsrettede aktiviteter og museer. Styrelsen varetager ikke selv formidlingen på slottene, men har udelukkende ansvaret for vedligeholdelsen.

En række slotte står til rådighed for Kongehuset gennem civillisteloven.

Når du besøger en af vores haver bedes du væres opmærksom på, at drone-flyvning og afholdelse af møder og arrangementer, kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Derudover gør vi opmærksom på, at vores vagter i nogle haver kan bære videokamera.

Unik historie

Slottene rummer hver især en helt speciel historie. I listen nedenunder har du mulighed for at læse mere om de enkelte slotte, ejendomme og haver.

Opdateret 04. juni 2024