Slagtehuset

Sydhavnsgade 1, Nykøbing, Guldborgsund Kommune

Nykøbings offentlige slagtehus blev bygget i 1912 på en nyopfyldt del af havnen. Dengang som nu anvendtes det af byens slagtermestre, der her kunne slagte under hygiejniske forhold.

I bygningskomplekset gennemførte stadsdyrlægen også den lovpligtige kød- og mælkekontrol. En ny sundhedsvedtægt fra 1911 havde skærpet kravene til fødevarekontrol og blev efterfulgt af en række forskrifter for kød-, mælke- og bagervarer.

Slagtehuset var stadig i brug da det blev udvalgt i 2007.

Bygninger og anlæg

Det oprindelige slagtehus er tegnet af den lokale arkitekt Carl Andersen og opført i røde mursten med dekorative bånd og detaljer i murværket. En markant toetages bygning ud mod vejen bærer et indmuret skilt på facaden med teksten "Offentligt Slagtehus & Kødkontrol".

Anlægget er udvidet flere gange, bl.a. i 1944-45, 1962 og -68.

Vurdering

Slagtehuset er velbevaret, bl.a. er en ældre skiltning "Offentligt slagtehus og kødkontrol" bevaret. Tæt ved ligger en stor markedshal fra 1916, ligeledes tegnet af arkitekt Carl Andersen, hvor der blev holdt auktioner over levende kvæg. Tilsammen udgør bygningerne et samlet og helstøbt industrimiljø.

Udpegning og vurdering: Guldborgsund Museum.

Opdateret 10. marts 2022