Er Creative Europe relevant for mig?

Der er mange muligheder i Europa-Kommissionens Creative Europe-program, men det henvender sig ikke til alle. Afklar, om Creative Europe – Culture er relevant for dig og din organisation på denne side.

Der er en række krav og vilkår, du skal leve op til for at kunne få støtte gennem Creative Europe ­­– Culture. Fold bjælkerne ud og se, om programmet er relevant for dig og din organisation.

Du kan læse mere om støttemulighederne under Puljer

Kig også i vores FAQ for svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om programmet.

 • Man skal være en juridisk funderet organisation for at kunne få støtte til et Creative Europe-projekt. Enkeltpersoner kan altså ikke søge om støtte – med undtagelse af udvekslingsprogrammet Culture Moves Europe
 • Enkeltmandsvirksomheder kan godt få støtte
 • Der er ingen krav til, at organisationen skal være en kulturorganisation. Private virksomheder, internationale organisationer, offentlige instanser og universiteter er alle støtteberettigede
 • Organisationen skal have en stabil økonomi og en vis operativ kapacitet, og det er en fordel (men ikke et krav) at have deltaget i store – og gerne også internationale – projekter tidligere
 • Den projektledende organisation skal have eksisteret i juridisk forstand i mindst 2 år ved ansøgningsdatoen

OBS: Ovenstående er generelle krav. Der kan være særlige krav for bestemte puljer. Vi anbefaler, at du altid læser afsnittet om "Eligibility" i puljebeskrivelsen, inden du påbegynder ansøgningen. Puljebeskrivelser findes i drop down-menuerne på siden Puljer

 • Creative Europes puljer bygger på internationalt samarbejde, og projekterne skal oftest drives af en partnerkreds bestående af partnere fra forskellige lande
 • Projektet skal ikke være funderet i en national, men i en europæisk kontekst. Creative Europe støtter altså ikke projekter, hvis aktiviteter (fx en udstilling, en koncertrække) kun finder sted i ét land
 • Projektet skal søge at løse et problem eller opfylde et behov, der går på tværs af landene – inden for et område, der flugter med Europa-Kommissionens politiske prioriteter. Dem kan du læse mere om her

Ansøgere til Creative Europes puljer skal komme fra et land, der deltager i Creative Europe. Det vil sige alle lande i EU samt lande på denne liste

OBS: Storbritannien er ikke med i Creative Europe-programmet.

Det tager lang tid at arbejde med Creative Europe-projekter. Både selve ansøgningen, evalueringen og projektets forløb er langvarigt, og Creative Europe giver ikke støtte til projekter, der allerede er i gang.

Så hvis projektet skal finde sted inden for et års tid, er det ikke Creative Europe, I skal sigte efter.

Her er en skitsering af de forskellige faser i et Creative Europe-projekt og deres tidshorisonter.

Ansøgningsfasen

 • Gå gerne i gang med de indledende øvelser et halvt år inden ansøgningsfristen, for det kræver tid at lære partnerne at kende og at designe et godt projekt.
 • Sæt rigeligt tid af til at skrive ansøgningen, hvis din organisation er projektleder. Det er ikke urealistisk at bruge 3 måneder på at skrive en ansøgning til et samarbejdsprojekt.

Udvælgelses- og kontraktfasen

 • Evalueringen tager (afhængig af den enkelte pulje) omkring 6-7 måneder. Du kan finde en forventet tidsplan i puljebeskrivelsen.
 • Hvis projektet bliver udvalgt, går I ind i en kontraktfase, hvor de endelige detaljer fastlægges. Denne fase kan tage 1-3 måneder (i sjældne tilfælde endnu længere).
 • Først når kontrakten er underskrevet, kan I påbegynde projektet.

Projektfasen

 • I udgangspunktet er projekterne flereårige (se den maksimale varighed i puljebeskrivelsen)
 • I bestemmer selv, hvor længe projektet varer, så længe det holder sig inden for den maksimale varighed. Samarbejdsprojekter kan maksimalt vare i 4 år.

Creative Europe støtter kun projekter, der er skabt til Creative Europe. Det er altså ikke muligt at få medfinansiering fra Creative Europe til et projekt, der er udviklet og støttet i et andet regi. Ligeledes må projektets aktiviteter ikke gå i gang, inden kontrakten med Europa-Kommissionen er underskrevet.

Dog er det en mulighed at få støtte til en videreudvikling af et projekt, der allerede har fundet sted. Det kan fx være, at I har udviklet nogle metoder i en dansk kontekst, som I vil udbrede på europæisk plan. Det er ofte en god idé at bruge Creative Europe til at bygge oven på gode erfaringer.

Creative Europe støtter kulturprojekter inden for alle kreative og kulturelle sektorer.

Det vil sige: Billedkunst, fotografi, dans, teater, musik, kulturarv, arkitektur, design, cirkus, festivaler, kunsthåndværk, mode, litteratur, uddannelse og tværdisciplinære projekter mm.

Leder I efter støtte til et projekt udelukkende inden for de audiovisuelle sektorer (film og tv, computerspil, XR-teknologier), så skal I søge gennem Creative Europe MEDIA

Rådgivning om MEDIA-programmet varetages af Det Danske Filminstitut

... så start i det små!

Det er ikke et krav, men en klar fordel at have erfaring med internationale projekter, inden du og din organisation kaster jer ud i et Creative Europe-projekt. Det er altid nemmere at starte småt ud og så senere hen bygge på med nye projekter og samarbejder.

Et par tips og gode råd:

 • Start ud som projektpartner. Det er rigtig en god idé at deltage som partner i et Creative Europe-projekt inden I kaster jer ud I at projektlede et. På den måde lærer I systemerne og arbejdsgangene at kende uden at stå med det administrative ansvar. Tag et kig i vores partnersøgningsværktøj for at finde Creative Europe-projekter i udviklingsfasen, I kan blive en del af.
 • Er I nysgerrige på samarbejdsprojekter? Start i small scale frem for medium eller large scale. Small scale-kategorien er bl.a. designet til at støtte organisationer i at løfte arbejdet til et internationalt niveau og EU finansierer op til 80 % af projektbudgettet, så det kan være en god trædesten.
 • Kig på støttemulighederne i Creative Europes "cascading grants". Nogle af støttemulighederne i Creative Europe administreres af en tredjepart frem for af Europa-Kommissionen. Det er eksempelvis tilfældet med Culture Moves Europe, Perform Europe og LIVEMX. Disse støtter mindre projekter og er administrativt lettere at køre.
 • Måske passer Erasmus+ bedre til jeres organisation lige nu. Det er også muligt at få støtte til samarbejdsprojekter under uddannelsesprogrammet Erasmus+. Særligt puljen "Small scale Partnerships" kan være relevant. Den støtter med enten 30.000 EUR eller 60.000 EUR og projekter kan vare mellem 6 måneder og 2 år. OBS: Puljen støtter kompetenceudvikling, så det skal være projektets fokusområde. Rådgivning om Erasmus+ varetages i Danmark af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Læs mere om muligheder på Styrelsens hjemmeside

I tvivl?

Er du usikker på, om projektet passer ind i Creative Europe? Kontakt os for en vurdering på EU@remove-this.slks.dk 

Og husk: Det er bedre at spørge en gang for meget end en gang for lidt!

Opdateret 08. juli 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Puljer

Se aktuelle puljer i Creative Europe.
Klik her