Herning Klædefabrik

Vestergade 20, Herning Kommune

Herning Klædefabrik blev grundlagt som uldspinderi i 1876 af smedemester Poul Andersen og strømpevæver Hans Chr. Jensen. De opførte en bygning, hvor den østlige ende blev indrettet til spindefabrik, og den vestlige til smedje for Poul Andersen. De to virksomheder var endvidere fælles om en dampkedel og en dampmaskine, som blev opstillet i en tilbygning.

I 1883 blev uldspinderiet overtaget af fabrikant I.A. Lund, og året efter indgik hans bror og søster som medejere. Brdr. Lund investerede i nye maskiner, og i 1896 begyndte de også at fremstille klæde i en nyopført væveribygning. 1890'erne var en fremgangsperiode for fabrikken, og antallet af ansatte voksede.

Klædefabrikken havde bl.a. stor succes med sine rejseplaider, som var en af slagvarerne i Brdr. Daells postordrefirma (Daells Varehus), der åbnede i 1910.

I 1919 overtog manufakturhandler Johannes Jespersen ledelsen af fabrikken – på et tidspunkt, hvor mellemkrigstidens økonomiske uro betød nedgang. På trods af, at virksomheden i 1929 fik kontrakt med Ford Motorkompagnis samlefabrik i København om stofleverancer, gik den i betalingsstandsning i 1934.

Klædefabrikken fortsatte dog med nye ejere og under navnet Herning Klædefabrik. I årene omkring og efter 2. verdenskrig var der igen god afsætning på fabrikkens produkter, og både maskiner og bygninger blev fornyet. Fra omkring 1960 begyndte det at gå ned ad bakke, og i 1990 lukkede produktionen helt.

Klædefabrikken ejes i dag af "Fonden for den selvejende Institution Textilforum". I de tidligere, nu restaurerede, fabriksbygninger har Herning Museum etableret udstillinger om tekstilindustrien på egnen.

Bygninger og anlæg

Klædefabrikken har flere gange været hærget af brand. Derfor er de bevarede bygninger for størstedelens vedkommende af nyere dato.

Forhuset mod Vestergade er opført i 1901. Det er en rigt dekoreret bygning opført i røde mursten med skifertag.

Mod Gl. Skolevej blev der i 1948-50 opført en ny væveribygning i tre etager plus kælder.

Efter en brand i 1953 blev der opført nye produktionsbygninger, som stod færdige året efter. Mod Vestergade en toetages spinderihal, der ligger som nabo til hovedbygningen. Og bag denne blev der i en shedtagsbygning indrettet appretur til efterbehandling af klædevarerne.

Af fabrikkens ældre bygninger er der bevaret to mellembygninger fra hhv. 1895 og -99 samt brdr. Lunds private villaer, der blev opført lige over for fabrikken i samme periode.

En farveribygning fra 1964 er solgt fra.

Enkelte af klædefabrikkens maskiner er bevaret og indgår i Textilforums udstillinger.

Arkiv og litteratur

Herning Klædefabrik er behandlet i litteraturen. Desuden råder Textilforum over genstande fra virksomheden.

Vurdering

Herning Klædefabrik, i dag Textilforum, er en væsentlig repræsentant for den midtjyske tekstilindustri. Denne branche har spillet en afgørende rolle i udviklingen af regionens erhvervsliv og præger stadig industriområderne i Herning. Fabriksbygningerne er velbevarede, og anlægget fremstår som et levende industrielt kulturmiljø.

Udpegning og vurdering: Herning Museum.

Herning Klædefabrik indgår tillige i det nationale industriminde "Herning", udpeget af Kulturarvsstyrelsen. Læs mere om de 25 nationale industriminder.

Opdateret 29. januar 2020