Nye fredninger, ændringer og ophævelser

Denne liste indeholder alle nyere beslutninger om bygningsfredning, ophævelse af fredning samt udpegning som bevaringsværdig bygning. Listen er ordnet alfabetisk efter kommune.

Brøndby Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede friluftsanlægget Vestbad bestående af to udendørs svømmebassiner med omgivende flisebelægninger og alle tilhørende konstruktioner, vandlegeplads, den tidligere kioskbygning samt parken på Nørrekær 22, 2610 Rødovre, matr.nr. 8ez, Rødovre By, Hendriksholm, Rødovre Kommune, og Nykær 26, 2605 Brøndby, matr.nr. 6k, Brøndbyøster By, Brøndbyøster, Brøndby Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Jammerbugt Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet ikke at ophæve bygningsfredningen af den tidligere herredsfogedbolig på Sandagervej 49, 9690 Fjerritslev, matr.nr. 12f, Fjerritslev By, Kollerup, Jammerbugt Kommune.

Se beslutningsbrev 15. januar 2024 (PDF).
Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 8. februar 2024. Kulturministeriet har den 29. maj 2024 stadfæstet styrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 29. maj 2024 (PDF)

Mariagerfjord Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede det enlængede beboelseshus "Snedkerens Hus" med omkringliggende pigstensbelægning på Als Oddevej 56, 9560 Hadsund, matr.nr. 1n, Odde By, Als, Mariagerfjord Kommune.

Se beslutningsbrev 15. november 2023 (PDF)

Middelfart Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udpege Tjørnegaarden, Storegade 58, Husby, 5592 Ejby, matr.nr. 20a, Husby by, Husby, Middelfart Kommune, som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 20. august 2012

Rebild Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede "Regeringsanlæg i Vestdanmark" (Regan Vest) bestående af det un­derjordiske anlæg med indgangsparti, to udstødningstårne, to indsugnings­tårne og nødudgang over jorden, tjeneste­bolig med garage/udhus og havemur, til- og frakørselsvej til anlægget, den indhegnede forplads med perimeterhegn og låger, porttelefon og trappe fra tjenesteboligens have til indgangen, Røde Møllevej 22, 9520 Skørping, matr.nr. 7k, 7s, 8i, 8k, 8q, 8s, 8t og 8z, Oplev By, Gravlev, Rebild Kommune.

Se beslutningsbrev 17. juni 2014

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at fastholde fredningen af de to lindetræer, der flankerer hoveddøren, og at ophæve fredningen af de to, nu fældede, træer mod syd og
nord på ejendommen Hjortholmvej 41, 9541 Suldrup, Albæk, matr.nr. 1a, Albæk Hgd., Suldrup, Rebild Kommune.

Se beslutningsbrev 3. januar 2024 (PDF)

Rudersdal Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede rækkehusbebyggelsen Parcelgården med 66 rækkehuse, garagebygninger og veje, stier, ankomstpladser, fællesarealer samt afgrænsningen af de private haver, Parcelvej 28A-B, 30A-B, 32A-B, 34A-C, 36, 38A-B, 40A-B, 42A-B, Granholmen 9-44 og Vejlemosevej 38-64, 2840 Holte, matr.nr. 1aød m.fl., Dronninggård, Ny Holte, Rudersdal Kommune.

Se beslutningsbrev 7. september 2015

Rødovre Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede friluftsanlægget Vestbad bestående af to udendørs svømmebassiner med omgivende flisebelægninger og alle tilhørende konstruktioner, vandlegeplads, den tidligere kioskbygning samt parken på Nørrekær 22, 2610 Rødovre, matr.nr. 8ez, Rødovre By, Hendriksholm, Rødovre Kommune, og Nykær 26, 2605 Brøndby, matr.nr. 6k, Brøndbyøster By, Brøndbyøster, Brøndby Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Varde Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide byg­nings­fredningen på Nørholm, Stokkebrovej 1 og 9, 6800 Varde, matr.nr. 1a, Nørholm Hgd., Thorstrup, Varde Kommune, til også at omfatte bro, stigbord og malekarm til Nørholm Vand­mølle samt lysthuset i herregårdsparken.

Se beslutningsbrev 27. november 2014

Vejle Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet ikke at ophæve bygningsfredningen af Klingebækgård bestående af det fritliggende stuehus, de tre sammenbyggede avlslænger, det tilbyggede roehus, motorhuset ved ladens sydside samt den brolagte gårdsplads på Tørskindvej 95, 7183 Randbøl, matr.nr. 4a, Tørskind By, Bredsten, Vejle Kommune.

Se beslutningsbrev 24. januar 2024 (PDF).
Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 1. februar 2024. Kulturministeriet har den 26. juni 2024 stadfæstet styrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 26. juni 2024 (PDF)

Aarhus Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede J.A. Alstrup A/S’ administrationsbygning ”Glasalstrup” med nære omgivelser i form af græsplænen, betonstøttemuren langs og i fortsættelse af Alstrup Allé og fyrretræsbeplantningerne på Alstrup Allé 11, 8361 Hasselager, matr.nr. 5cz, Kattrup By, Kolt, Aarhus Kommune.

Se beslutningsbrev 20. marts 2024 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede dele af Aarhus Universitetspark og udvalgte bygninger i Universitetsparken og Vennelystparken, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C, m.fl. adresser, Aarhus Kommune.

Se beslutningsbrev 17. maj 2024 (PDF)
Bilag til beslutningsbrevet

Opdateret 27. juni 2024