Nye fredninger, ændringer og ophævelser

Denne liste indeholder alle nyere beslutninger om bygningsfredning, ophævelse af fredning samt udpegning som bevaringsværdig bygning. Listen er ordnet alfabetisk efter kommune.

Brøndby Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede friluftsanlægget Vestbad bestående af to udendørs svømmebassiner med omgivende flisebelægninger og alle tilhørende konstruktioner, vandlegeplads, den tidligere kioskbygning samt parken på Nørrekær 22, 2610 Rødovre, matr.nr. 8ez, Rødovre By, Hendriksholm, Rødovre Kommune, og Nykær 26, 2605 Brøndby, matr.nr. 6k, Brøndbyøster By, Brøndbyøster, Brøndby Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Esbjerg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen af de middelalderlige dele af den tidl. processionsgang på Torvet 15A, 6760 Ribe, matr.nr. 311, Ribe Bygrunde, Esbjerg Kommune, til også at omfatte restaureringen og udbygningen fra 1904.

Se beslutningsbrev 20. januar 2020 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 18. februar 2020. Kulturministeriet har den 4. oktober 2022 stadfæstet Slots- og Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 4. oktober 2022 (PDF)

Frederiksberg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede det selvstændige landskabsarkitektoniske værk Frederiksberg Allé, inkl. Sankt Thomas Plads og Frederiksberg Runddel, matr.nr. 7000ar, 7000bz og 155, Frederiksberg, Frederiksberg Kommune.

Se beslutningsbrev 12. marts 2018 (PDF)

Gentofte Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide bygningsfredningen af Kildeskovshallen, Adolphsvej 23 og 25, 2820 Gentofte, Gentofte Kommune, til også at gælde de nære omgivelser mod nord, øst, syd og vest på hele matr.nr. 1b og 163a, Gentofte.

Se beslutningsbrev 18. september 2019 (PDF). Slots- og Kulturstyrelsens beslutning er påklaget til kulturministeren den 9. oktober 2019. Klagen er trukket tilbage den 14. december 2022.

Holbæk Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Holbæk Rådhus med arrest og murene omkring anlægget, Rådhuspladsen 1, matr.nr. 138b, Holbæk Bygrunde, Holbæk Kommune.

Se beslutningsbrev 1. juli 2011

Københavns Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende bygningsfredning af Nyboder, matr.nr. 641a-d, 715a-g, 717a-b, 718b, 721, 720, Sankt Annæ Vester Kvarter, Københavns Kommune, til også at omfatte de Gule Stokkes umiddelbare omgivelser.

Se beslutningsbrev 30. december 2021 (PDF)
Se kort over den udvidede fredning

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide fredningen på Holmen med en række bygninger og umiddelbare omgivelser på Nyholm, matr.nr. 600, Christianshavns Kvarter, Københavns Kommune.

Se beslutningsbrev 14. januar 2022 (PDF)

Læs rapport om Nyholm af Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Varmings Tegnestue

Slots- og Kulturstyrelsen har efter en fornyet høringsprocedure besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset og det hermed sammenbyggede sidehus på Gothersgade 89, 1123 København K, matr.nr. 130, Rosenborg Kvarter, Københavns Kommune.

Se nyt beslutningsbrev 17. august 2023 (PDF)

Lolland Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af beboelseshuset og den dermed sammenbyggede udhuslænge på Vestenskov Kirkevej 4, 4900 Nakskov, N.E. Balles Barndomshjem, matr.nr. 2b, Vestenskov By, Vestenskov, Lolland Kommune.

Se beslutningsbrev 26. september 2023 (PDF)

Lyngby-Taarbæk Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede det selvstændige landskabsarkitektoniske værk Måneporten og et udsnit af dalsænkningen, Strandvejen 724, Springforbi, 2930 Klampenborg, matr.nr. 72 samt dele af matr.nr. 4 og 3cd, Taarbæk By, Taarbæk, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Se beslutningsbrev 7. juni 2023 (PDF)

Middelfart Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udpege Tjørnegaarden, Storegade 58, Husby, 5592 Ejby, matr.nr. 20a, Husby by, Husby, Middelfart Kommune, som bevaringsværdig.

Se beslutningsbrev 20. august 2012

Rebild Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede "Regeringsanlæg i Vestdanmark" (Regan Vest) bestående af det un­derjordiske anlæg med indgangsparti, to udstødningstårne, to indsugnings­tårne og nødudgang over jorden, tjeneste­bolig med garage/udhus og havemur, til- og frakørselsvej til anlægget, den indhegnede forplads med perimeterhegn og låger, porttelefon og trappe fra tjenesteboligens have til indgangen, Røde Møllevej 22, 9520 Skørping, matr.nr. 7k, 7s, 8i, 8k, 8q, 8s, 8t og 8z, Oplev By, Gravlev, Rebild Kommune.

Se beslutningsbrev 17. juni 2014

Rudersdal Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede rækkehusbebyggelsen Parcelgården med 66 rækkehuse, garagebygninger og veje, stier, ankomstpladser, fællesarealer samt afgrænsningen af de private haver, Parcelvej 28A-B, 30A-B, 32A-B, 34A-C, 36, 38A-B, 40A-B, 42A-B, Granholmen 9-44 og Vejlemosevej 38-64, 2840 Holte, matr.nr. 1aød m.fl., Dronninggård, Ny Holte, Rudersdal Kommune.

Se beslutningsbrev 7. september 2015

Rødovre Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at frede friluftsanlægget Vestbad bestående af to udendørs svømmebassiner med omgivende flisebelægninger og alle tilhørende konstruktioner, vandlegeplads, den tidligere kioskbygning samt parken på Nørrekær 22, 2610 Rødovre, matr.nr. 8ez, Rødovre By, Hendriksholm, Rødovre Kommune, og Nykær 26, 2605 Brøndby, matr.nr. 6k, Brøndbyøster By, Brøndbyøster,Brøndby Kommune.

Se beslutningsbrev 12. september 2017 (PDF)

Solrød Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at frede Uglegårdsskolen med tilbygninger og haveanlæg, Tingsryds Allé 25, 2680 Solrød Strand, matr.nr. 9g, Solrød By, Solrød, Solrød Kommune.

Se beslutningsbrev 30. juli 2015. Kulturstyrelsens beslutning er anket til kulturministeren 25. august 2015. Kulturministeriet har den 26. februar 2016 stadfæstet Kulturstyrelsens beslutning. Se Kulturministeriets afgørelse af 26. februar 2016 (PDF-format)

Varde Kommune

Kulturstyrelsen har besluttet at udvide byg­nings­fredningen på Nørholm, Stokkebrovej 1 og 9, 6800 Varde, matr.nr. 1a, Nørholm Hgd., Thorstrup, Varde Kommune, til også at omfatte bro, stigbord og malekarm til Nørholm Vand­mølle samt lysthuset i herregårdsparken.

Se beslutningsbrev 27. november 2014

Viborg Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at foretage en delvis ophævelse af bygningsfredningen af forhuset på Skolestræde 2, 8800 Viborg, matr.nr. 321a, Viborg Bygrunde, Viborg Kommune, således at kun resterne af det middelalderlige murværk fremover er omfattet af automatisk fredning.

Se beslutningsbrev 11. oktober 2019 (PDF)

Aalborg Kommune

Kulturarvsstyrelsen har besluttet at udvide byg­nings­fredningen på Gudumlund, Møllebrovej 2, matr.nr. 1a, Gudum By, Gudum, Aalborg Kommune, til også at gælde tørveladen, de to murstykker, der sammen med kostalden omrammer gårdspladsen, samt alleen, der fører forbi tørveladen.

Se beslutningsbrev 15. april 2010

Aarhus Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve bygningsfredningen af forhuset med begge sidehuse på Trods Katholm, Fredens Torv 1 og 1B, 8000 Aarhus C, matr.nr. 97b, Århus Bygrunde, Århus Kommune.

Se beslutningsbrev 5. oktober 2018 (PDF)

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at tilbagekalde afgørelse af 8. marts 2023 om fredning af dele af Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C, m.fl. adresser, Aarhus Kommune, til fornyet behandling,

Se afgørelse om tilbagekaldelse af fredningsbeslutning 20. april 2023 (PDF)

Opdateret 28. september 2023