Heides Vindmotor- og Maskinfabrik

Poulsen Dalsvej 5, Øster Jølby, Morsø Kommune.

Diderik R.M. Heide grundlagde i 1887 en smedje i den lille landsby Øster Jølby på Mors. Heide havde lært møllebyggeri, og smedjen blev forholdsvis hurtigt landskendt bl.a. for sine vindmotorer og tærskeværker. Frem til 1930 fremstillede virksomheden ca. 1500 vindmotorer.

Heides efterkommere videreførte fabrikken igennem to generationer, men i 2004 fik den ny ejer. Virksomheden hedder i dag Galtrup Maskinværksted & VVS og udfører bl.a. specialopgaver for den lokale industri.

Bygninger og anlæg

Den gamle smedje fra 1887 er en enetages bygning i røde mursten med tagpap og rundbuede jernvinduer. Smedjen er sammenbygget med en større hal fra 1970'erne, ligeledes opført i røde mursten. Parallelt med smedjen ligger et oplagsskur i træ. Indvendigt er en del af det ældre inventar bevaret.

Ved siden af smedjen ligger det gamle forhus og stalden, som begge er fra første halvdel af 1800-tallet. Forhuset er en hvidkalket længe med stråtag.

Møller fra Heides fabrik er bevaret ved Mollerup og Sejerslev på Mors.

Arkiv

Morsø Lokalhistoriske Arkiv har materiale om maskinfabrikken.

Vurdering

Heides Maskinfabrik har haft stor betydning lokalt og regionalt. Fabrikken illustrerer en vigtig del af landbrugets historie fra sidste del af 1800-tallet og er et fint eksempel på industribyggeri på landet.

Såvel værkstedet som beboelseshuset er yderst velbevarede og indgår i kulturmiljøet Øster Jølby-Galtrup. Øster Jølby blev i midten af 1800-tallet en grundtvigsk nybyggerby med friskole, højskole, frikirke, forsamlingshus mv.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet i Viborg Amt.

Opdateret 01. november 2019