De Regionale Kunstfonde

De Regionale Kunstfonde har fokus på at skabe geografisk balance i kulturlivet og at støtte kunsten, så den når ud i hele Danmark - dog med undtagelse af hovedstadsområdet.

Formålet er at fremme kunst- og kulturlivet hovedsageligt i områder med få lokale kunst- og kulturtilbud. Ved at støtte konkrete samarbejder med lokal forandring, er den bærende ide at få kunst og kultur ud til lokalområder i hele Danmark.

Både kommuner, kulturinstitutioner, foreninger, netværk, almene organisationer og kunstnere kan søge støtte til kunstneriske eller tværfaglige projekter.

Du kan søge støtte fra begge kunstfonde indtil den 2. september 2024 kl. 14.00.

Søg støtte fra Den Jyske Kunstfond

Søg støtte fra Øernes Kunstfond

Fondene samarbejder med Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Opdateret 25. april 2024