Thorsbro Vandværk

Allévej 23, 27 og 33, Ishøj Kommune

Thorsbro Vandværk mellem Torslunde og Ishøj Landsby er opført i årene 1906-09 efter tegninger af arkitekt Andreas Fussing og med Københavns Kommune som bygherre.

I takt med Københavns eksplosive vækst i anden halvdel af 1800-tallet steg behovet for vand tilsvarende. De eksisterende vandværker kunne ikke længere følge med, og Københavns Vandforsyning måtte gå nye veje.

Området syd for Tåstrup er rigt på kilder. Prøveboringer i 1904 havde vist, at arealet ved kilden Lille Vejleå nær Store Mølle (nu nedrevet) var et ideelt sted til et vandindvindingsanlæg.

Fra Thorsbro Vandværk blev vandet pumpet op og via trykledninger ført videre til reservoiret under Søndermarken, hvorfra Københavns befolkning blev forsynet med vand.

Københavns Vandforsyning leverer fortsat vand fra Thorsbro Vandværk, samtidig med at Ishøj Kommune driver Thorsbro Vandværksmuseum i det oprindelige maskinhus. Tre af vandværkets ældste bygninger (maskinhuset, hanekammerbygningen og samlebrøndsbygningen) blev fredet i 2000.

Bygninger og anlæg

Skiftende tiders krav har gjort det nødvendigt at udvide anlægget flere gange. Oprindelig bestod vandværket af et maskinhus, en samlebrøndsbygning, en hanekammerbygning og en funktionærbolig. I 1922 blev der opført en filterbygning, da man fik behov for at filtrere vandet.

Det hvidkalkede maskinhus i nationalromantisk stil er vandværkets centrale bygning. Det er en stor "treskibet" hal med et højt hovedskib (maskinhallen) og to lavere sideskibe, hvor der var indrettet værksteder mv. Maskinhallen er udstyret med B&W-dieselmotorer fra 1930'erne og har sort-hvidternet klinkegulv.

Lige over for maskinhusets indgangsparti ligger den gule filterbygning fra 1922. Bygningen er i nyklassicistisk stil og har visse ligheder med et græsk tempel.

Samlebrøndsbygningen er en rund, nærmest pavillonagtig bygning med konisk tag. Selve brønden er i dag overdækket med en lyskasse.

Hanekammerbygningen er en lille, aflang bygning nordvest for maskinhuset. Her var der nedgang og hanekammer til den underjordiske rentvandsbeholder. Bygningen har dekorativt bindingsværk i gavlene.

Den villa-lignende funktionærbolig var oprindelig indrettet med bolig til maskinmesteren og kontorer til vandværket, men er senere opdelt i to lejligheder.

Arkiv og litteratur

Thorsbro Vandværk er behandlet i litteraturen, og der er hjemtaget genstande til vandværksmuseet.

Vurdering

Vandværket er af høj arkitektonisk kvalitet og meget velbevaret såvel indvendigt som udvendigt. Sammen med andre vandværksbyggerier i Storkøbenhavn kan Thorsbro Vandværk vise vandforsyningens historie og dens betydning for regionen.

Arkitekturhistorisk illustrerer bygningerne det skifte, der fandt sted efter 1. verdenskrig: fra den historicistiske periodes nationalromantiske stil (Andreas Fussings bygninger 1906-09) til den nyklassicistiske periode (filterbygningen 1922).

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 24. oktober 2019