Petersens Røgeri

Sverigesvej 9, Allinge, Bornholm Kommune

Røgeriet blev opført i 1883 på klipperne lige nord for Havnepladsen i Allinge. Grundlæggeren, købmand Niels Peter Grønbech, havde i forvejen et salteri på stedet. Der har siden været flere ejere, senest fisker Peter Manfred Petersen, der har givet navn til røgeriet.

Silderøgningen var en lukrativ nicheproduktion for mange bornholmere. Røgningen foregik oprindelig i private husholdningsskorstene og bar længe præg af at være en bibeskæftigelse. Fra 1870'erne blev de røgede "bornholmere" i højere grad end tidligere en eftertragtet handelsvare, formentlig som følge af de nye dampskibsruter til København. Der blev bygget røgerier i alle byer og fiskerlejer, og silderøgningen fik efterhånden karakter af masseproduktion. I alt har der været omkring 130 røgerier på Bornholm. Silderøgningen havde sin storhedstid i mellemkrigsårene.

Petersens Røgeri fungerer nu som keramikværksted og butik.

Bygninger og anlæg

Det lille røgeri er bygget ind i klippen. Bygningen er opført i sparsomt bindingsværk i fire fag uden fyldtømmer og med murede gavle og tegltag. Foran den nu gulmalede bygning danner lave mure en lille gårdsplads.

Den høje, slanke skorsten står uden for bygningen som en "fabriksskorsten" bygget direkte på klippen i højde med bygningens tagskæg.

Røgeriet er blandt de tidligste på Bornholm og et eksempel på typen med ét ildsted til én skorsten.

Arkiv

Bornholms Museum har arkivmateriale og fotosamling.

Vurdering

Røgeriet er et helstøbt og velbevaret anlæg med en markant placering tæt på havet. Røgeriet repræsenterer den tidligste type silderøgerier og har stor kulturhistorisk og landskabelig betydning.

Udpegning og vurdering: Bornholms Museum.

Opdateret 03. august 2022