Thisted Bryghus

Bryggerivej 10, Thisted Kommune

I 1898 tog en kreds af Thisted-borgere initiativ til at stifte et aktiebryggeri, som skulle producere det moderne bajerske øl. I forvejen eksisterede der kun et par traditionelle hvidtølsbryggerier i byen.

Byggeriet af det nye og teknologisk avancerede bryggeri gik i gang i foråret 1899, men blev kort efter ramt af storlockouten, der varede hele sommeren. Det forsinkede byggeri betød, at Thisted Aktiebryggeri havde økonomiske problemer lige fra starten, og allerede i 1902 gik det fallit.

På baggrund af fallitboet blev Thisted Bryghus etableret samme år. Det nye bryghus udvidede i 1907 sine aktiviteter ved at opkøbe to mineralvandsfabrikker.

Thisted Bryghus har fortsat til huse i det gamle bryggeri fra 1899. Virksomheden forsyner primært Thy, Mors og det øvrige Nordjylland. I 1995 lancerede bryggeriet Danmarks første økologiske øl.

Bygninger og anlæg

Thisted Bryghus er opført på en højtliggende grund tæt ved jernbanen og havnen. Bryggeribygningen fra 1899 er i tre etager og bygget i røde mursten. En gennemgående kvist midt på facaden bærer bryggeriets logo og årstallet 1899.

Bygningen har svagt buede jernvinduer, og i facaden mod gården er der luger til indlevering af malt.

Indvendig er bryghuset kun delvis ombygget og moderniseret. Alle maltlofterne er bevaret, men benyttes ikke længere.

Siden 1960'erne har man bag bryghuset opført flere lagerhaller i forskellig højde, men alle beklædt med malede aluminiumsplader. Senest er der opstillet to hvide lagertanke ind imod jernbanen.

Arkiv

Der findes materiale om bryggeriet på Lokalhistorisk Arkiv i Thisted.

Vurdering

Thisted Bryghus er et vidnesbyrd om udviklingen i bryggeri-branchen. Sammen med Hancock Bryggerierne i Skive er Thisted Bryghus det eneste af de "gamle" bryggerier i Nordvestjylland, som stadig eksisterer.

Bryghuset repræsenterer desuden den tidlige industrialisering i Thisted. Af de industrivirksomheder, der fandtes i byen omkring år 1900, er bryghuset den eneste tilbageværende.

Bryghusets oprindelige bygning er velbevaret og et fint eksempel på industriarkitekturen omkring århundredeskiftet. Det højtliggende bryghus udgør tillige et markant indslag i kvarteret omkring banegården.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet i Viborg Amt.

Opdateret 03. august 2022