11. Flyvestation Skrydstrup

Flyvestation Skrydstrup er én af de seks militære flyveplader, som tyskerne anlagde i Danmark under 2. Verdenskrig. Flyvestationen er løbende blevet forbedret og udbygget af Flyvevåbnet siden den danske overtagelse fra englænderne i 1951 som én af Flyvevåbnets vigtigste baser for kampfly med op til 100 stationerede fly.

Flyvestationen udgør et helt lille samfund med områder til indkvartering og administration med kasernebygninger i et karakteristisk lavt elementbetonbyggeri, værksteder og hangarer, hvoraf en del blev opført af tyskerne som træbygninger.

Dertil kommer et omfattende netværk af rulle-, start- og landingsbaner, der forbinder flyvestationens kæmpemæssige areal. I 1970'erne og 1980'erne opførte NATO som led i sine infrastrukturprogrammer endvidere fire områder på flyvestationen med 40 armerede stålbeton-hangarer til at beskytte kampflyene.

I tilknytning til flyvestationen er der anlagt jernbanespor fra Vojens, og der blev bygget ammunitions-, materiel- og brændstofdepoter til at understøtte flyvestationens operationer.

I Bækskov - lige nord for Flyvestationen - findes en stor radarstation til styring af kampflyene. Flyvestation Skrydstrup er - trods betydelige reduktioner siden 1991 - stadig én af landsdelens største arbejdspladser med ca. 1000 ansatte.

Luftfoto af Flyvestation Skrydstrup

Opdateret 12. august 2019

Fakta

Flyvestationens areal: 838 ha (oprindeligt blev 120 ejendomme med 2.300 ha eksproprieret af tyskerne)

Antal bygninger: ca. 375.

Start- og landingsbaner: 3 stk. med en længde på 3.500 m og en bredde på op til 60 m.

Hovedombygning: Nybygning af kaserne- og forvaltningsområde samt modernisering af baner gennemført 1951-53 af Ove Arkil A/S

Kommune: Haderslev

 

Læs mere om Flyvestation Skrydstrup