Fredningssager og høringer

Derfor freder vi bygninger i Danmark

I Danmark freder vi huse og bygninger, som har en særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi.
Læs om hvorfor vi freder bygninger

Bygninger der kan fredes

Alle typer bygninger og deres omgivelser kan fredes.
Læs om hvilke bygninger der kan fredes

Sådan forløber en fredningssag

Få overblik over forløbet og hvem der træffer afgørelser undervejs i processen.
Læs om fredningssager

Fredninger i høring

Fredningssager sendes i offenlig høring inden der træffes en afgørelse.
Se fredninger i høring

Ophævelse af fredninger

Styrelsen kan beslutte at ophæve fredninger, hvis bygningen ikke længere har tilstrækkelige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier til, at en fredning giver mening.
Læs om ophævelse af fredninger

Nye fredninger, ændringer og ophævelser

Får overblik over bygninger der er blevet fredet samt ændring eller ophævelser af fredninger.
Se listen