FAQ - Fund og Fortidsminder

Det er muligt at uploade linjer og arealer til lokaliteter i Fund og Fortidsminder. Filerne skal være enten Mapinfo- eller Shapefiler. Hvis du har andre typer filer, skal de konverteres til én af ovenstående filtyper. 

Når du uploader din fil er det vigtigt, at alle koordinater er udtrykt i referencesystemet UTM/ETRS89 (EPSG: 25832). Du kan læse mere om referencesystemet ved at klikke her. 

Filen, som du uploader skal være zippede, og det er vigtigt, at zip-filen inkluderer alle underliggende filer for det respektive format. Zip-filen må kun indeholde én geometritype (linjer eller arealer). Du skal altså uploade én fil ad gangen, og det kan være nødvendigt at opdele din fil. Filen må desuden ikke indeholde æ, ø og å i hverken titel eller data. 

Man kan uploade multiarealer, men disse må ikke være kombineret.

Du kan læse mere om, hvordan man uploader arealer og linjer i Fund og Fortidsminder i denne vejledning. 

Hvis ovenstående ikke løser dit problem, kan du henvende dig til en systemadministrator via vores henvendelsesblanket. 

Hvis du oplever generelle driftsproblemer eller tekniske udfordringer, er det altid en god idé at forsøge at genstarte Fund og Fortidsminder eller din browser og evt. skifte til en anden browser.

Hvis ovenstående ikke løser dit problem kan du kontakte Fund og Fortidsminders tekniske support på e-mail: ukit@remove-this.slks.dk. I overskriften bedes du skrive ”Driftsproblemer i Fund og Fortidsminder”. 

Det er Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, som leverer kort til Fund og Fortidsminder. Du kan se, om der er problemer på deres driftside ved at klikke her. 

Hvis lokaliteten er beskyttet (har fredningsnummer) eller er oprettet før d. 1. maj 2006, skal du anmode om opdateringen via vores henvendelsesblanket. 

Hvis lokaliteten er oprettet efter 1. maj 2006, kan du i udgangspunktet selv opdatere den. Det kan du læse nærmere om i vores vejledning til Fund og Fortidsminder. 

Hvis lokaliten er oprettet efter 2006, og du alligevel ikke kan rette data, kan du anmode om opdateringen via vores henvendelsesblanket, som er linket til ovenfor. 

Det er lokalmuseets superbruger, som skal anmode om oprettelser og ændringer af brugere. Det skal gøres via vores henvendelsesblanket. 

Slots- og Kulturstyrelsen udstiller data fra Fund og Fortidsminder via webservices. Du kan læse mere om vores webservices på denne side. 

Desuden udstilles data som en QGIS Geopackage.

Hvis ovenstående ikke løser dit problem, kan du sende en henvendelse via vores henvendelsesblanket. 

Du kan læse mere om, hvad man må og ikke må på beskyttede fortidsminder på denne side.

Hvis du ønsker at gøre os opmærksom på skader eller potentielt ulovlige forhold på beskyttede fortidsminder, skal du henvende dig via vores henvendelsesblanket. 

Opdateret 17. april 2024