Oversigt over støttede projekter

Nedenfor finder du oversigter over projekter støttet med midler fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Årets projekter 2023

33 projekter får i 2023 tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Kriterierne for årets uddeling skriver sig alle ind under de tre strategiske pejlemærker, der omhandler demokrati, digitale transformation samt læring og dannelse.

Se en liste over årets tilskudsmodtagere (pdf).

Opdateret 28. november 2023