Jernalder (ÆJ 500 f.Kr.-400 e.Kr. & YJ 400-800 e.Kr.) & Vikingetid (800-1050 e.Kr.)

Strategi for ældre og yngre jernalder og vikingetids arkæologiske undersøgelser

Baggrund for strategien

Den arkæologiske strategi skal benyttes til vurdering af fortidsmindernes væsentlighed ved arkæologiske undersøgelser. Det gælder for alle typer undersøgelser det vil sige bygherrebetalte undersøgelser og de undersøgelser, der foretages på grund af erosion.

I det følgende formidles den nationale strategi for arkæologiske undersøgelser indenfor jernalder og vikingetid.

Du kan læse et resumé af strategiens fokuspunkter her.

Den arkæologiske virksomhed i Danmark har været genstand for en international evaluering. Ekspertpanelet fra England, Tyskland, Holland, Norge og Sverige konkluderede, at der er en lang række positive forhold omkring den arkæologiske virksomhed. Det er blandt andet en museumslov, der følger internationale regler og konventioner, finansieringsbestemmelser svarende til andre europæiske lande, museernes varetagelse af opgaven med arkæologiske undersøgelser og den nationale registrering i databasen Fund & Fortidsminder.

Ekspertpanelet anbefalede et kvalitetsløft i videndeling, forskning og formidling. Kvalitetsløftet består i understøttelse af netværk og konferencer, forbedre muligheden for forskning, udvikling af afrapportering af de arkæologiske udgravninger, udarbejdelse af årlige nationale oversigter og skabelse af et fælles kvalitetsløft i udbyttet af de arkæologiske undersøgelser ved formulering af fælles nationale udgravningsstrategier inden for forhistoriens perioder fra stenalder til middelalder.

Bidragydere til ældre jernalder

Strategien er blevet til i samarbejde med:

Arbejdsgruppen for ældre jernalder

 • Linda Boye, Kroppedal Museum, København
 • Niels Algreen Møller, Sydvestjyske Museer, Ribe
 • Niels Haue, Nordjyllands Historiske Museum Aalborg
 • Mads Runge, Odense Bys Museer
 • Per Ethelberg, Museum Sønderjylland, Haderslev
 • Pernille Pantmann, Museum Nordsjælland, Hørsholm 
 • Per Ole Rindel, Københavns Universitet, SAXO Instituttet

Med bidrag af:

 1. Arne Jouttijärvi, Heimdal (Jernovne)
 2. Palle Eriksen, Ringkøbing-Skjern Museum (Lyngsmose)

Bidragydere til yngre jernalder og vikingetid

Arbejdsgruppen for yngre jernalder og vikingetid

 • Anne-Elisabeth Jensen, Museum Lolland-Falster
 • Bjarne Henning Nielsen, Vesthimmerlands Museum
 • Christian Juel, Vejle Museum
 • Claus Feveile, Sydvestjyske Museer
 • Jesper Hansen, Odense Bys Museer
 • Lars Agersnap Larsen, Viborg Museum
 • Torben Egeberg, Arkæologi Vestjylland

med bidrag af:

 • Jens Ulriksen, Museum Sydøstdanmark
 • Anne Nørgård Jørgensen, Slots- & Kulturstyrelsen

Projektleder og faglig tovholder: Anne Nørgård Jørgensen, Slots- & Kulturstyrelsen

Hjemmeside og rapport: Jacob Villum Clausen, Slots- & Kulturstyrelsen

Status i 1989

I 1989 gjorde Det Arkæologiske Nævn status for tilvækst i lokaliteter og viden om jernalderen og vikingetid i Danmark siden Brøndsteds Danmarks Oldtid, hvor man diskuterede retningen for det fremtidige arbejde.

Læs rapporten fra 1989

Opdateret 30. september 2022