Greve: Læsebamser

Produktbeskrivelse
Der er uddelt en ”læsebamse” til alle 0.-4.klasser i Greve kommune. Bamsen er brugt i klasserne og har været med børnene hjem på skift, så både forældrene og ofte også børnene selv kunne læse op for den. Bamsen har vist sig at være et simpelt, men effektivt middel til at øge højtlæsning og læselysten. Læsebamserne er ført ud i livet i tæt samarbejde med læsevejledere og lærere på den enkelte skole.

Med læsebamserne sættes der fokus på, at højtlæsning er en kæmpebonus for børns sprogudvikling og for deres viden om verden. I mange familier har man en travl hverdag med masser af aktiviteter, og måske får man ikke læst højt for sine børn så meget, som man ville ønske sig. Her er bamserne en anledning til at sætte sig ned sammen og få læst en god historie.

Kontakt
Start med at kontakte alle læsevejledere, evt. gennem den centrale koordinator på Rådhuset. Skriv et kortfattet informationsbrev til dem om projektet (kopier gerne fra brevene i boksen til højre).

Alle læsevejledere forpligter sig til at være ansvarlige for logistikken og formidlingen på den enkelte skole. Biblioteksansatte med flair for og lyst til kontakt med børn knyttes til projektet – de står for uddelingen i selve klasserne.

Målgruppe
Børn i daginstitutioner eller folkeskoler op til og med 4. årgang. I Greves eksempel knap 4.500 elever.

Samarbejdspartnere
Læsevejlederne, skolelederne, Kultur & Fritidsudvalget, lærerne, forældrene.

Brugernes reaktioner
Når de enkelte børn har haft bamsen med hjem, har de begejstret fortalt om, hvad der er blevet læst højt for bamsen. Læsevejlederen siger: ”De forældre, der normalt ikke får læst, de bliver nødt til det, fordi børnene er begejstrede”.

Bibliotekets oplevelser
En kraftigt øget bevidsthed både hos medarbejderne omkring vigtigheden af at gøre bibliotekets tilbud synligt dér, hvor børnene befinder sig i dagtimerne. Plus en stærkt øget bevidsthed om højtlæsning hos børn og forældre samt hos skolen, der i endnu højere grad ser biblioteket som en stærk, selvstændig og faglig kompetent samarbejdspartner.

Håndtering og budget
Kontakt den lokale legetøjsforhandler eller forhandleren direkte. Spørg om muligheden for en helt eller delvist sponsoreret aftale. I Greves eksempel fandt vi en plysbamse på 40 cm til 199,- kr., som vi forhandlede ned på 80,- kr. stykket. Vi købte 180 bamser (165 klasser) plus ekstra til specialklasser og skolebiblioteker. I alt ca. 14.000 kr., svarende til en udgift på ca. 3 kr pr. barn. Søg evt. din kommunes børnepulje.

Tidsforbrug
Eksempel på kommune med 12 skoler med 3 spor på hver årgang = 15 klasser på hver skole. Afsæt 4 medarbejdere i hver ca. 20 timer. Hver medarbejder er ansvarlig for 3 skoler. Ca. 2 timer i alt afsættes til kontakt og planlægning med læsevejlederne.  Transporttid ca. 2 timer i alt. Formidling af Læsebamsen i hver klasse varer ca. 10 minutter. Hver skole tager ca. 3-4 timer inkl. pauser og frikvarterer.  

Logistik
Kontakt legetøjsforhandler. Spørg efter salgsafdelingen. Præsentér dit projekt. Spørg om muligheden for hel eller delvist sponsorering af Læsebamserne. Send en mail samme dag til vedkommende med en kort og præcis beskrivelse af projektet. Lav en aftale om, at du selv ringer tilbage om 2-3 dage. Overhold aftalen.

Effekt
I de kvalitative interviews fortæller forældrene samstemmende, at bamsen har ført til, at børnene krævede mere højtlæsning.

Efterliv – drift
Søg fortsat kommunens pulje eller tag fra bibliotekets PR-budget. Efterfølgende år skal kun nye klasser have. I en kommune med 12 skoler og 3 spor på hver årgang (i alt 15 klasser) beløber de efterfølgende år med Læsebamsen sig til en udgift på knap 3.000 kr. ved en pris på ca. 80 kr. pr bamse.

Opdateret 19. januar 2022

Tovholder

Sussi Nyled Heinrichson
Projektleder, Greve Bibliotek

Tlf.: 2671 5312
Mail: suh@remove-this.grevebib.dk

Greve Bibliotek
Portalen 2
2670 Greve