Palsgaard

Palsgaardvej 10, Juelsminde, Hedensted Kommune

Fabrikant Einar Viggo Schou grundlagde i 1919 en industrivirksomhed på herregården Palsgård, som han havde købt i 1908. Schou var vendt hjem til Danmark fra en stilling som direktør for verdens første margarinefabrik i England. Herhjemme begyndte han at eksperimentere med emulgatorer i herregårdens avlsbygninger. Og i 1919 fik han patent på en emulgator til levnedsmidler, der blev grundlaget for den industrielle produktion på Palsgård.

Med emulgatorer kan man meget forenklet sagt blande olie og vand. En proces, som udnyttes både i fødevareindustrien og i andre brancher, bl.a. ved fremstilling af kosmetik. I begyndelsen af 1900-tallet gik industrialiseringen af fødevareproduktionen hånd i hånd med udviklingen af kunstige tilsætningsstoffer, som kunne forlænge færdigvarernes holdbarhed og give dem den rette farve og konsistens.

På Palsgård udvikledes industriproduktionen samtidig med, at godset blev drevet som et moderne landbrug. Da Einar Viggo Schou døde i 1925, forblev virksomheden i familiens eje, og i 1985 overgik ejerskabet til Schou-Fondet. Fabrikken fremstiller fortsat tilsætningsstoffer til fødevareindustrien samt færdigblandinger til bagerier.

Bygninger og anlæg

Palsgårds fabriksanlæg ligger op til den fredede hovedbygning fra omkring år 1500. Virksomheden har været hærget af flere brande, som har ødelagt de oprindelige produktionsbygninger. Kun "Fedtfabrikken" fra 1917 er bevaret, dog i stærkt ombygget stand.

Anlægget er i dag domineret af bygninger fra 1960'erne og frem såvel grundmurede som opført i betonelementer. Det drejer sig om fabriks-, lager- og kontorbygninger, laboratorier, forsøgsbageri, varmecentral og vandværk. Palsgårds oprindelige avlsbygninger anvendes nu til lager, garage mv.

Til fabrikken hører også et antal arbejderboliger, som blev bygget i 1920'erne.

Arkiv og litteratur

Peter Sørensen: "Palsgaard gods og industri Einar Viggo Schou - Herbert Schou, 1908-1985", 2003.

Vurdering

Palsgaard A/S repræsenterer en nicheproduktion inden for den danske fødevareindustri. Palsgaard er samtidig en af områdets største virksomheder. Miljøet er meget specielt med sin kombination af historisk herregård og moderne industri.

Udpegning og vurdering: Glud Museum og Industrimuseet i Horsens.

Opdateret 24. oktober 2019