Aalborg

Aalborg genanvender industrien

Aalborg ville - da de blev udpeget som kulturarvskommune i 2006 - udnytte kulturarven strategisk i planlægningen i forhold til både at tiltrække nye borgere og flere turister samt til at understøtte et unikt bymiljø. Kulturarven er synliggjort og sikret i Kommuneplan 2009.

Kommunen vil profilere byen og fortælle historien om den betydelige industrielle kulturarv, som knytter sig til fortidens industrikomplekser i by og på land. Desuden vil Aalborg bevare og genanvende vigtige elementer fra den betydelige industrielle kulturarv, som tidligere prægede byen og byens havnefronter syd og nord for Limfjorden. Dette sker ved hjælp af den fysiske planlægning. Udviklingen af nye kulturelle helheder sikres gennem bl.a. digitale medier for storytelling og kommuneplanlægningen. Aalborg har et særligt fokus på omdannelsen af bynære arealer, som har været eller i fremtiden skal igennem en byomdannelsesproces som følge af, at overflødige industrikomplekser genanvendes til bymæssige formål.

Der er som en del af kulturarvskommuneprojektet udarbejdet registreringer og metodeudvikling, der primært anvendes som input i den fysiske planlægning - i første omgang var det Planstrategi 2007 med tilhørende redegørelse - og efterfølgende i Kommuneplan 2009, som rummer betydelige politiske, metodiske og registreringsmæssige elementer fra kulturarvsprojektet. Transformationen fra industriel anvendelse til nye kulturelle helheder indgår samtidig i Aalborgs erhvervsstrategi under temaet ’Oplevelsesbyen’. Omdannelsen af det gamle 'Nordkraft' er således lanceret under mottoet "fra kulkraft til kulturkraft".

Som en særlig del af kulturarvskommuneprojektet har Aalborg Kommune sammen med det oplevelsesøkonomiske center "ExCite" fra Aalborg Universitet udviklet nye former for formidling af og borgerinddragelse i byplanlægningen. For eksempel kan borgerne ved hjælp af elektroniske virkemidler og mobiltelefoner bevæge sig rundt i konkrete, industrielle omdannelsesområder og såvel virtuelle som historiske landskaber og fortællinger, som giver informationer om fortid, nutid og fremtid.

Materiale:

Industrikultur - Kulturarv. Kulturarvskommuneprojektet i Aalborg. Implementering i planlægningen 2007-2010. Statusrapport.

Planstrategi 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune.

Opdateret 01. februar 2019