Harteværket

Alpedalsvej 107-109, Kolding Kommune

Harteværket vest for Kolding er anlagt i 1918-20 som Danmarks første større vandkraftanlæg. Initiativet kom fra et interessentselskab, Sydøstjydske Elektricitetsværker, som var en sammenslutning af Kolding bys elværk og Kolding Oplands Højspændingsforsyning.

Værket blev projekteret af professor W. Rung, mens arkitekt Ernst Petersen stod for den arkitektoniske udformning af bygningen.

Vandet til driften kommer fra Donssøerne, der blev dannet ved at opstemme Vester Nebel og Alminde åer nord for værket. Vandet ledes fra søerne gennem et rør til værkets turbiner. Faldhøjden på stedet er den største i Danmark, 25 meter. Det betydelige vandtryk, der derved opstår, driver værkets tre turbiner, som via generatorer omdanner vandkraften til elektricitet.

Harteværket er stadig i drift og producerer årligt ca. 2 mio. kWh. Da værket blev indviet, dækkede det ca. halvdelen af elforbruget i Kolding og omegn.

Værket blev fredet i 2001 og fungerer nu som arbejdende museum.

Bygninger og anlæg

Harteværkets hovedbygning er opført i røde mursten med tegltag og høje, sprossede jernvinduer. Stilen er nyklassicistisk. Indvendigt består bygningen af en maskinhal, hvor de tre turbiner er opstillet, og tre sammenbyggede småhaller (tavle-, apparat- og kontorrum). I maskinhallen er der lysegule fliser på den nederste del af væggene og rødbrune fliser på gulvet.

Vandet kommer ind i værket via et 80 meter langt tilløbsbassin støbt i beton. Et 80 meter langt trykrør leder vandet videre ind i kælderen under maskinhallen og op til turbinerne. Det "brugte" vand føres via en 300 meter lang bagvandskanal ud i Kolding Å.

For at kunne regulere vandtilstrømningen til værket er der i hver ende af tilløbskanalen et lille træbeklædt "styrehus", hvorfra man kan styre skot, ventiler m.m.

Til været hører også to dobbelte funktionærboliger, maskinværksted, garage, lagerbygning og et transformatortårn, der blev opført i 1937 i forbindelse med en sammenkobling af højspændingsnettene mellem Kolding, Vejle, Fredericia og Horsens.

Arkiv

Der findes materiale om værket på Kolding Stadsarkiv.

Vurdering

Harteværket er et eksempel på en meget tidlig udnyttelse af "alternativ energi" i Danmark. Både bygningerne og det tekniske anlæg er velbevarede, og det arbejdende museum er et godt udgangspunkt for formidling af dette stykke teknologihistorie.

Udpegning: Museet på Koldinghus.

Opdateret 29. januar 2020