Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt

Lille Madsegade 32-34, Rønne, Bornholm Kommune

Rønnes gamle elektricitetsværk er opført i 1911 efter beslutning i byrådet to år forinden. Anlægget, der er tegnet af arkitekten Anton Rosen, består af elværkets store maskinhaller, en badeanstalt og en bestyrerbolig.

Elektricitetsværket var i driftsperioden udstyret med to dieselmotorer, der ladede store akkumulatorer op til det natlige strømforbrug. Spildvarmen fra elektricitetsproduktionen anvendtes dels til opvarmning af byens offentlige bygninger (bl.a. museet og den tekniske skole), dels i den offentlige badeanstalt, der ligger i tilknytning til elværket.

Værket var i drift indtil 1960'erne og blev siden anvendt som maskinfabrik. Badeanstalten blev indrettet til fysioterapeutisk klinik. I dag står elektricitetsværkets store maskinhaller tomme, mens badeanstalten fungerer som fitnesscenter. I elværkets bestyrerbolig er der for tiden kommunalt værested.

Bygninger og anlæg

Elektricitetsværket består af Anton Rosens oprindelige bygningskompleks fra 1911 med to udvidelser af maskinhallen fra 1925 og 1938. Bygningerne er alle opført i røde mursten med karakteristiske dekorative elementer i granit og mange små forsiringer.

Bestyrerboligen, der ligger til venstre for gårdspladsen, er via en lille mellembygning bygget sammen med Rosens høje maskinhal. Et stort gavlvindue ud mod gården giver dagslys til hallen. De to store tilbygninger (1925 og 1938) bag den oprindelige maskinhal er så omhyggeligt tilpasset Anton Rosens arkitektur, at det er vanskeligt at se forskel.

Til højre for gårdspladsen ligger badeanstalten. Den består af en tårnlignende tankbygning med stejlt tag og en omklædningsfløj i én etage. Over tankbygningens stueetage findes en stor vandbeholder.

Arkiv

Bornholms Museum har arkivmateriale og fotos.

Vurdering

I det ydre fremtræder bygningerne meget velbevaret, og mange af de oprindelige dekorationer er bibeholdt. Indvendigt er der sket flere ombygninger, men de store haller er dog bevaret nogenlunde intakt.

Bygningskomplekset har en høj arkitektonisk kvalitet og er det eneste industrikompleks i Danmark tegnet af Anton Rosen.

Udpegning og vurdering: Bornholms Museum.

Opdateret 24. oktober 2019