Naarup Savværk

Grambovej 28, Tommerup, Assens Kommune

Naarup Savværk ved Holmehave Bæk blev grundlagt i 1876 af Hans Hansen. Oprindelig var virksomheden et vanddrevet kornmølleri, men vandhjulet viste sig at levere rigelig drivkraft, og i 1892 blev møllen udvidet med savværksdrift, der gradvist blev den primære virksomhed.

Grundlæggerens søn, Oluf Hansen, overtog virksomheden i 1917 og indførte dampkraft som supplement til vandkraften. I takt med den teknologiske udvikling blev dampmaskinen siden erstattet af en stor dieselmotor, som stadig står i savværket. Virksomheden voksede med tiden og havde i perioder op til 12 ansatte.

Savværket er forblevet i familiens eje og drives i dag af grundlæggerens oldebarn, som producerer møbeltræ.

Bygninger og anlæg

Savværkets bygningsmasse er i store træk bevaret med mindre ændringer. Ud over savværksbygningen består anlægget af flere større tørre- og værkstedsbygninger. Der er desuden tilføjet en moderne værkstedsbygning og butik. Bygningerne, der alle er fint afstemt hinanden, ligger omkring en åben plads. Fra savværkets mølledam er der et mindre vandfald til drift af vandhjulet.

Savværksbygningen står med vandhjulsaksel, dampmaskine, dieselmotor, el-motor og den oprindelige bloksav. Korntragt og andet inventar fra kornmølleriet er ligeledes bevaret. Den oprindelige horisontale sav bruges stadig, men drives nu af en el-motor.

Vurdering

Naarup Savværk er en karakteristisk mindre virksomhed, der repræsenterer den tidlige fynske håndværksbaserede industri. Alle originale bygninger er intakte, og anlægget fremstår levende. Det lille fabrikskompleks danner et flot og samlet hele og illustrerer på en meget fin måde den mekaniske udvikling fra vand over damp og diesel til elektricitet.

Udpegning og vurdering: Kulturmiljøråd Fyn og Museumsrådet for Fyns Amt.

Opdateret 24. oktober 2019