Kulturinstitutioner

Slots- og Kulturstyrelsen kvalitetssikrer, yder støtte og bidrager til udviklingen af de danske kulturinstitutioner, som dækker over biblioteker, folkehøjskoler, museer og en lang række forskellige kunstinstitutioner.