Sabroe

Jens Juulsvej 28, Århus Kommune

Den århusianske maskinfabrik Thomas Ths. Sabroe blev grundlagt i 1895 og to år efter omdannet til aktieselskab.

Fabrikken specialiserede sig hurtigt i køleanlæg, hvoraf det første blev leveret til Lisbjerg Andelsmejeri i 1897. Fremstillingen af mejeriudstyr blev fulgt op med udvikling af køleanlæg til skibsfart, slagterier, fisk m.m. Virksomheden var i stadig vækst og eksporterede sine produkter til mange lande over hele verden. I 1950'erne udvidede man produktionen med køle- og fryseanlæg til butikker og med køleskabe til private husholdninger.

Fabrikken lå oprindelig på hjørnet af Sønder Allé og Dynkarken, tæt ved Århus Havn. Bygningerne her blev ombygget og udvidet flere gange. Men da kommunen i 1950'erne modsatte sig yderligere udvidelser, flyttede virksomheden i 1958 fra centrum til et industriområde i Holme.

Fra omkring 1960 etablerede Sabroe udenlandske filialer og indledte i samme periode et samarbejde med Danmarks anden store køleskabsproducent, Atlas, for at klare de stigende udviklingsomkostninger. I 1975 blev de sluttet sammen, og fra 1985 blev hele køle-produktionen samlet hos Sabroe.

I 1990'erne var Sabroe med sine ca. 1000 ansatte en af Århus' største virksomheder inden for jernindustrien. Virksomheden blev i 1999 købt af det amerikanske firma York International, men der produceres fortsat køleanlæg i Århus.

Bygninger og anlæg

Sabroes fabriksanlæg i Holme ligger i forbindelse med Århus' ringvejssystem – en strategisk velvalgt placering i 1950'erne.

Bebyggelsen er opført fra 1958 og frem. Hele byggeriet er holdt i røde tegl. Mod ringvejen ligger en monumental , firetages hovedbygning opført i beton, beklædt med tegl og skiferplader, så det danner et regelmæssigt mønster.

Selve produktionsanlægget, som ligger bag ved hovedbygningen, består af flade haller med ovenlys. Her er der mulighed for udvidelser i alle retninger.

Arkiv

Erhvervsarkivet og Århus Bymuseum har materiale om virksomheden.

Vurdering

Sabroe repræsenterer den danske maskinindustri, inden for hvilken køleindustrien tidligt blev internationalt førende. Samtidig illustrerer Sabroe udviklingen efter 2. verdenskrig, hvor industrien overtog landbrugets rolle som den vigtigste eksportsektor.

Sabroe er en af Århus' største virksomheder, og dens udflytning i 1958 er udtryk for en generel tendens i efterkrigstidens byudvikling.

Udpegning og vurdering: Kulturhistorisk Museum Randers.

Opdateret 24. oktober 2019