Herning Stationscenter

Banegårdspladsen 6 A, Herning Kommune

I 1962 tog Herning byråd initiativ til en modernisering af byens infrastruktur. Tekstilindustriens vækst betød en voldsom transport af varer med både post, jernbane og ad landevejen. Samtidig skabte den kraftigt stigende biltrafik problemer med overbelastning af Hernings hovedgade.

Herning Kommune, DSB, Post- og Telegrafvæsenet og Vejdirektoratet blev i 1968 enige om et projekt, der ville sikre en samlet planlægning af vejtrafik, jernbanedrift, godsbefordring og posthåndtering.

Projektet omfattede en ny, ca. 3,5 km lang aflastningsgade (Dronningens Boulevard), et banegårdscenter med station, posthus, rutebilstation, parkeringskælder og kontorlokaler til udlejning, nye jernbanespor og perroner, et pakkepostkontor og en godsterminal.

Anlægsarbejderne gik i gang i 1971, og hele projektet blev indviet i 1979.

Bygninger og anlæg

Banegårdscenteret er udført som montagebyggeri med betonelementer. Facader og gavle på den 123 meter lange og fem etager høje bygning står i en rødbrun farve med vandrette bånd i grå beton og røde vinduer.

En gangbro forbinder byen med banegårdcenteret, mens en anden gangbro fører herfra til perronerne og pakkepostkontoret på den anden side af sporterrænet.

Godsterminalen, der i dag benyttes til andre formål, ligger et stykke væk fra banegårdscenteret.

Arkiv og litteratur

Herning Stationscenter er behandlet i litteratur.

Vurdering

Herning Stationscenter var det første af sin art herhjemme. Det står som et eksempel på offentlige myndigheders forsøg på at planlægge og håndtere de udfordringer, som fulgte med den industrielle samfundsudvikling i 1960'erne og -70'erne. Erfaringerne fra Herning er blevet anvendt ved senere lignende projekter i Høje-Taastrup og Odense.

Trods adskillige problemer og mangler har projektet sikret en bedre afvikling af såvel vej- som banetrafikken i Herning.

Udpegning og vurdering: Herning Museum.

Herning Stationscenter indgår tillige i det nationale industriminde "Herning", udpeget af Kulturarvsstyrelsen. Læs mere om de 25 nationale industriminder.

Opdateret 24. oktober 2019