Henkel

Carl Jacobsens Vej 29-37, Valby, Københavns Kommune

Skandinavisk Henkel, der producerede vaskepulver og sæbe, flyttede i 1930 fra Havnegade i det indre København til et nyanlagt industriområde langs godsbanelinjen i Valby. Virksomheden opførte nye fabriksbygninger og kom som en af de store virksomheder til at sætte sit præg på udformningen af det nye industrikvarter omkring Carl Jacobsens Vej.

Firmaet opførte først en stor fabriksbygning med et karakteristisk vandtårn, der stadig rager op som et vartegn. Bygningen blev placeret tilbagetrukket fra Carl Jacobsens Vej for at være så tæt på godsbanelinjen som muligt, således at virksomhedens stikspor ikke behøvede være unødvendigt langt.

Efter flere udvidelser og tilbygninger overtog Henkel i 1965 en bygning på nabogrunden fra det daværende Skandinavisk Frøkompagni (senere: Trifolium Frø). Henkel, der i dag har ændret navn til Ecolab, benytter stadig produktionsbygningerne i Valby.

Bygninger og anlæg

Henkel består af flere forskellige bygninger, der i deres enkle udformning først og fremmest udstråler funktionalitet. De mest markante er:

Fabriksbygningen
Den største bygning på grunden er den fireetagers fabriksbygning, som ligger bagest på grunden, tæt ved godsbanelinjen. På sydvest- og nordvestsiden findes læsseramper overdækket med store halvtage. Det iøjnefaldende vandtårn på nordøstsiden er trukket frem i forhold til bygningen og kun på bagsiden sammenbygget med denne.

Lagerbygningen
I 1940 byggede Henkel en lagerbygning foran fabriksbygningen, helt ud til Carl Jacobsens Vej. Den bestod oprindelig kun af to etager, men er siden forhøjet til fire etager, hvilket nuanceforskellene i murværket afslører. Også denne bygning fik stikspor til jernbanen.

Hovedbygningen
Skandinavisk Frøs tidligere hovedbygning er opført i 1918-19. Facaden domineres af en stor rundbuet frontispiece med firmanavn. Den monumentale bygning har visse ligheder med en herregård.

Hovedbygningen er bygget sammen med et pakhus og en administrationsbygning fra hhv. 1930 og 1938.

Arkiv

Arbejderbevægelsens Bibiliotek og Arkiv og Københavns Kommunes byggesagsarkiv har materiale om Henkel.

Vurdering

Henkel har ikke mindst i kraft af sin størrelse og sine markante bygninger domineret industrikvarteret omkring Carl Jacobsens Vej.

De forskellige produktionsbygninger, læsseramper og delvist bevarede stikspor til godsjernbanen vidner om områdets fortid som livligt industriområde. I dag har industrivirksomhederne i nogen grad forladt kvarteret.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 24. oktober 2019