Det skal du vide før du køber

Overvejer du at købe eller investere i en fredet bygning? Herunder har vi samlet den vigtigste information og links du skal bruge, inden du træffer din beslutning.

En bygning er fredet, fordi Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet, at den har en særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. Den fortæller en vigtig historie om, hvordan vi i Danmark har bygget, boet og levet. Derfor er det vigtigt, at bygningen og dens særlige kvaliteter bevares.

Som ejer af en fredet bygning har du en særlig rolle. Du er med til at værne om den danske kulturarv, og du bidrager til, at fremtidige generationer kan få glæde af din bygning. Derfor har du også ansvar for at sikre, at den holdes i forsvarlig stand. Det betyder blandt andet, at der ikke må være huller i taget eller i facaden, da det kan påføre den fredede bygning stor skade.

Download folderen "Når bygningen er fredet".

Det skal du være opmærksom på

Når du ejer et fredet hus eller en bygning, så har du ikke de samme rettigheder som andre husejere og du kan ikke gøre, hvad du vil med dit hus. At være ejer af en fredet bygning betyder i praksis at:

  • Du må gerne foretage almindeligt vedligeholdelse, men det er vigtigt du sætter dig ind i, hvad der forstås med 'almindelig vedligeholdelse'. 

Læs om almindelig vedligeholdelse

  • Du skal søge om tilladelse, hvis du vil ændre bygningen indvendigt eller udvendigt. Vi kalder det 'bygningsarbejde'.

Læs om at søge tilladelse til bygningsarbejde 

  • Du kan få økonomisk tilskud til bygningsarbejder, der styrker fredningsværdierne. Derudover findes der fradragsmuligheder som f.eks. fritagelse for grundskyld.

Læs om støtte- og fradragsmuligheder

Find bygningen i vores database (FBB)

Alle fredede bygninger kan findes i vores database for fredede og bevaringsværdige bygninger. Her kan du også læse om hvorfor netop dén bygning, du er interesseret i er fredet. Det er forklaret i en fredningsbeskrivelse, som du kan finde ved at søge på bygningens adresse i FBB. 

Gå til databasen FBB

Opdateret 10. juli 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen