Hancock Bryggerierne

Humlevej 32, Skive Kommune

Bryggeriet Hancocks historie går tilbage til et lille hvidtølsbryggeri, som A.P. Lorentzen i 1876 grundlagde i Nørregade 44 i Skive.

I 1895 blev det købt af møller Christian Christiansen, som udvidede det og delte det op i et ølbryggeri (med navnet Thordal) og en mineralvandsfabrik.

Først i 1935 begyndte bryggeriet at producere det lyse pilsnerøl.

I 1954 flyttede tapperiet til sin nuværende adresse i Resen nord for Skive, mens bryghuset og lagerkældrene forblev i Nørregade indtil 1963.

Navnet "Hancock" blev introduceret i forbindelse med et eksportfremstød i 1950'erne. Da bryggeriet i 1971 omdannedes til aktieselskab, måtte det gamle navn, Thordal Bryggeri og Mineralvandsfabrik, vige til fordel for "Hancock Bryggerierne A/S". Bryggeriet er fortsat i drift.

Bygninger og anlæg

Bryggeriet Hancock er opført på en højtliggende grund nord for Skive, tæt ved udfaldsvejen mod Mors og Fur. Alle anlæggets bygninger står i røde mursten med hvide markeringer omkring vinduespartierne.

Den ældste af bygningerne, opført i 1955, er samtidig den mest markante. Bygningen er i én etage med vinduesfacade mod syd. Midt på bygningen rejser sig et tårn i tre etager med en gennemgående glasfacade i hele tårnets højde. Ved østgavlen står fire store gærings- og lagertanke fra 2003.

Bagved ligger den nyere produktionsbygning fra 1963. Den har lavere taghældning og lavere tårn end 1955-bygningen, men er i øvrigt udformet på samme måde. Anlægget omfatter desuden en lagerbygning fra 1972 og en stor lagerhal fra 1989.

Arkiv

Skive Byhistoriske Arkiv har materiale om bryggeriet.

Vurdering

Hancock er et af få eksisterende bryggerier med rødder tilbage i 1800-tallet. Bryggeriet er endvidere et tidligt eksempel på udflytningen af industri fra Skives bymidte.

Bygningerne er velbevarede og et fint eksempel på 1950'ernes og -60'ernes industriarkitektur. Med sin højtliggende placering i landskabet står bryggeriet som et vartegn for Skive.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet i Viborg Amt.

Opdateret 24. oktober 2019