Informationsbladene om vedligeholdelse og istandsættelse

Der er gode råd at finde for ejere og håndværkere i informationsbladene om, hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger kan vedligeholdes og istandsættes på en hensigtsmæssig måde.

I 1980'erne udkom informationsbladene for første gang udgivet som vejledning og inspiration til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger samt til arkitekter og håndværkere, der arbejder med ældre huse. På initiativ fra Bygningskultur 2015, at det var muligt at få opdateret informationsbladene og inddrage nyere problemstillinger som eksempelvis energiforbedringer.

Bladenes indehold er en række vejledninger til vedligeholdelse og reparation af tage, behandling af vinduer og døre, forskellige malerteknikker, forebyggelse af råd- og svampeskader m.m. baseret på traditionelle metoder og materialer. Der er desuden afsnit om arkitekturhistorie og byggeskik, gode råd om planlægning af byggeprojekter samt mere specielle emner som marmoreringsteknik og restaurering af tårne og spir.

Informationsbladene er ikke ment som en facitliste, der kan anvendes på alle fredede bygninger, men som en hjælp til at vælge den istandsættelsesmetode, der bedst opretholder eller forøger husets bevaringsværdier. Hvilke løsninger, det er rigtigst at anvende, afhænger af den enkelte bygning, og kan variere fra sag til sag. Det handler om gode råd til vedligeholdelse.

Informationsbladene

Opdateret 16. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen