Rockwool

Hovedgaden 501, Hedehusene, Høje-Taastrup Kommune

Rockwools historie går tilbage til 1909, hvor murermester H.J. Henriksen og teglværksejer V. Kähler åbnede en grusgrav på Omø i Storebælt. I 1933 ejede firmaet en række grusgrave og skærvefabrikker, og i 1935 købte man af et amerikansk firma rettighederne til at fremstille stenuld . Allerede i 1937 påbegyndtes produktionen af stenuld ved en grusgrav i Hedehusene, og året efter i Larvik i Norge.

Stenuld er et isoleringsmateriale, der fremstilles af bl.a. sten, ler, kalksten og cement. Råmaterialerne smeltes ved 1400-1500 °C og forarbejdes til fine tråde og fibre ved slyngning. Virksomheden udvandt de nødvendige råstoffer i sin egen grusgrav og var dermed uafhængig af råvaretilførsel udefra - i modsætning til de fleste andre danske virksomheder.

Fabrikken i Hedehusene brændte i 1938, men blev hurtigt genopbygget. Ti år efter havde fabrikken 70 ansatte.

Igennem 1950'erne voksede produktionen betydeligt, og i 1958 flyttede hovedsædet fra Korsør til Hedehusene. Først i 1960'erne fik stenuld konkurrence fra glasuld, der er et mere elastisk isoleringsmateriale. I 2002 ophørte produktionen af stenuld i Hedehusene, og i dag produceres kun såkaldte akustiklofter på fabrikken. Virksomheden har ca. 25 fabrikker over hele verden, og hovedsædet ligger fortsat i Hedehusene.

Bygninger og anlæg

Fabrikken består af en lang række bygninger og anlæg, der kan inddeles i fire kategorier: administrationsbygninger, produktionsanlæg, grusgravsområdet og forskningsafdelingen.

Administrationsbygningerne, to prunkløse treetagers kontorblokke, ligger mod vest nær hovedvejen mellem Hedehusene og Roskilde. Det er modulbyggeri opført i grå beton med rækker af tætsiddende vinduer.

Produktionsanlægget befinder sig længere mod syd og består af en lang række bygninger af forskellig art: lave betonbygninger med færdigvarelager og ekspedition, træ- og murstensbygninger samt en hal i bølgeblik. Omkring den høje skorsten findes et væld af rørføringer og andet teknisk udstyr.

Længst mod syd findes grusgraven, hvor råstofferne til stenuldsproduktionen blev hentet. Det er et typisk grusgravslandskab med store dynger grus og sten og en del transportbånd.

Forskningsafdelingen ligger på den anden side af hovedvejen og består ligeledes af forskelligartede bygninger, hvoraf de yngste er arkitektonisk nyskabende.

Arkiv og litteratur

Rockwool-koncernens historie er behandlet i litteraturen. Virksomheden har eget arkiv, og desuden er der materiale i Høje-Taastrup Kommunes byggesagsarkiv og i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Vurdering

Rockwool er et af de sjældne eksempler på en stor dansk virksomhed, der har været selvforsynende med råstoffer, og som har placeret sig i forhold til forekomsten heraf. Anlægget fremstår råt og industrielt uden udsmykning eller forsøg på at skjule tekniske installationer. Nærheden til grusgraven gør det tydeligt, hvordan produktionen er foregået.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 24. oktober 2019