8. NATOs støttedepoter i Klosterheden, Jerup og Esbjerg

Et af målene for Danmarks deltagelse i NATO var muligheden for at forstærke forsvaret med styrker fra andre NATO-lande.

Indsættelsen af NATO-styrker på dansk jord blev forberedt i fredstid. Som led i forberedelserne blev der flere steder opført depoter til materiel, der lå klar til de fremmede styrker.

I Klosterheden i Vestjylland blev der i starten af 1970'erne opført depotbygninger og et meget stort ammunitionsdepot til tyske, britiske og amerikanske styrkers materiel.

Tilsvarende blev der i Jerup ved Frederikshavn opført et depot til skibsmateriel til de NATO-flådestyrker, der skulle anvende Frederikshavn som base.

For at kunne modtage forstærkningsstyrker ad søvejen opførte NATO i 1976-77 store lagerhaller på Esbjerg havn og udbyggede kajanlæggene, så fremmede styrker hurtigt kunne føres videre rundt i landet eller til Nordtyskland på landevejen eller med jernbanen.

Plan over en del af NATOs støttdepoter i Klosterhede Plantage

Opdateret 10. februar 2020

Fakta

Kommune: Lemvig (Depot Klosterheden), Frederikshavn (Depot Jerup), Esbjerg (Esbjerg Havn).

Læs mere om NATOs støttedepoter i Klosterheden, Jerup og Esbjerg