Usserød Klædefabrik

Lyngsø Allé 3, Hørsholm Kommune

Usserød Klædefabrik ligger ved den vandrige Usserød Å, der fra sit udspring i Sjælsø til udløbet i Øresund falder 18 meter. Siden starten af 1700-tallet har der ligget møller og fabrikker langs vandløbssystemet, der også omfatter Nivå og Donse Å. Usserød Klædefabrik er det største af disse fabriksanlæg.

Fabrikken blev etableret i 1791, da et interessentskab fra København fik kongeligt privilegium på opførelsen af et valkeri og et klædemanufaktur i Usserød. Fabrikken producerede groft klæde og – som noget nyt i Danmark – også gulvtæppestof.

I 1802 blev fabrikken overtaget af staten, der i 1809 begyndte at fremstille uniformsklæde. I 1814 nåede den militære klædefabrik sin topydelse med 22.000 alen fint klæde og 127.000 alen kommisklæde. På det tidspunkt beskæftigede fabrikken flere end 700 arbejdere, hvoraf ca. halvdelen var børn.

Fabrikken var ejet af staten indtil lukningen i 1981. En del af bygningerne blev fredet i 1982, og i 1985 købte elektronikvirksomheden Søren T. Lyngsø anlægget. Klædefabrikken er nu istandsat og omdannet til industripark for en række virksomheder.

Bygninger og anlæg

Klædefabrikken udgør et stort bygningskompleks på mere end 12.000 m². Bygningerne samler sig omkring en gårdsplads, hvilket får anlægget til at minde om en herregård. Gårdspladsen omkranses af tre hvidkalkede bygningsfløje fra hhv. 1803, 1860 og 1950. Den yngste af de tre centrale spinderibygninger erstattede en bygning fra 1809 med overskæreri og tørrestue.

Klædefabrikken er udvidet og ombygget adskillige gange i løbet af 1800- og 1900-tallet. I 1888 tilføjedes et maskin- og kedelhus i røde mursten umiddelbart bag midterfløjen, og året efter en vinkelformet farveribygning i gule mursten.

I 1936 blev der mod øst bygget et nyt maskin- og kedelhus med en høj skorsten, og i 1953 et stort, nyt valkeri længst mod nord.

Over for fabrikken er der bevaret en række dobbelthuse, opført som arbejderboliger.

Arkiv

Rigsarkivet har et omfattende materiale om klædefabrikken. Hørsholm Egns Museum råder både over arkivmateriale og genstande fra fabrikken. Nationalmuseet har hjemtaget to væve fra fabrikken.

Vurdering

Usserød Klædefabrik er et af de få bevarede eksempler på den tidlige vandkraftbaserede industri i Danmark. Klædefremstilling var en af de første brancher, hvor produktionen blev mekaniseret.

Bygningerne er velbevarede og et fint eksempel på genanvendelse af et nedlagt industrianlæg.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet for Frederiksborg Amt.

Opdateret 24. oktober 2019